Grip op je zaak: surseance van betaling

In het eerste deel van de GOJZ zijn we ingegaan op de bestuurdersaansprakelijkheid bij het deponeren van de jaarrekening. Aan het begin van het jaar wordt altijd weer de jaarrekening opgemaakt en daarom leek het ons logisch hier aandacht aan te besteden. Lees deel 1 gerust nog eens. Je kunt de blog hier lezen. Een ander aspect dat hieraan gelieerd is en ook niet onbelangrijk is de balans van je inkomsten en uitgaven, zijn die wel oké of in wankel evenwicht?

Deel 2 van deze serie gaat dan ook over surseance van betaling. Stel dat je de rekeningen niet meer kunt betalen. Wat dan, en hoe kun je dit voorkomen?

Tijdelijke uitstel van betaling

Als je bedrijf tijdelijk haar betalingsverplichtingen niet kan nakomen, kan het aanvragen van de surseance van betaling een adempauze geven. Deze adempauze kun je gebruiken om een regeling met de schuldeisers te treffen en de financiën van je onderneming weer op orde te brengen. Een surseance van betaling kan een faillissement voorkomen.

De surseance van betaling is een tijdelijke uitstel van betaling die middels een verzoekschrift bij de rechtbank wordt aangevraagd. De surseance wordt vaak direct op voorlopige gronden verleend, zonder dat er een zitting wordt gehouden Als de surseance definitief wordt verleend, is dit voor de duur van maximaal anderhalf jaar.

Als bestuurder kun je de surseance aanvragen zonder toestemming van de aandeelhouders. Bij een faillissementsaanvraag ligt dit echter anders en is een aandeelhoudersbesluit vereist. Indien de surseance wordt verleend wordt er een bewindvoerder aangesteld. Dat betekent voor de bestuurder dat hij slechts bevoegd is met toestemming van de bewindvoerder. Het bestuur en de bewindvoerder zullen dus moeten samenwerken om de surseance een succes te maken. Je kunt dus niet zomaar uitgaven doen. Maar er is ook niet voor niets een bewindvoerder aangesteld, er is financieel wel iets aan de hand.

Wat zijn de personele gevolgen?

Het verlenen van de surseance heeft voor werknemers geen directe gevolgen. De werknemers blijven in dienst van je bedrijf en zullen hun werk moeten blijven uitvoeren. Wel bestaat er een versoepelde opzegmogelijkheid van arbeidsovereenkomsten. Deze regeling biedt de mogelijkheid om tijdens de surseance een gedeelte van het personeelsbestand te saneren. Om zo te besparen op overheadkosten. De bewindvoerder zal hier wel aan moeten meewerken

Belangrijk is dus om in gedachten te houden dat een surseance slechts een tijdelijk uitstel van betaling betekent. De surseance zal dus uitsluitend een bruikbaar instrument zijn indien je onderneming ‘oude’ schulden heeft die niet op korte termijn kunnen worden voldaan, maar er op korte termijn wel weer een winstgevende exploitatie mogelijk is. Liggen er grotere problemen aan de financiële situatie ten grondslag dan kun je beter de afweging maken of je gaat herstarten of stoppen met je bedrijf. Daarover vertellen we je een andere keer meer.

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram