Grip op je zaak: deponeren jaarrekening

Dit is het eerste deel van een serie blogs gericht op de bestuurdersaansprakelijkheid.

Als bestuurder van een BV ben je wettelijk verplicht om een jaarrekening in te dienen. Deze jaarrekening dient binnen 5 maanden na afloop van het huidige boekjaar te zijn ingediend. 

Hiervoor is ook een rol van de aandeelhouders weggelegd, zij dienen de jaarrekening in de AvA goed te keuren. Bestaat er een Raad van Commissarissen dan ligt het net even anders. De RvC dient de jaarrekening mede te ondertekenen. Afhankelijk van de omstandigheden kan er eenmalig een termijn van 5 maanden voor verlenging worden gegeven door de aandeelhouders.

De jaarrekening dient vervolgens gedeponeerd te worden bij de KvK. Ook hier gelden weer wettelijke termijnen voor. Zo dient na ondertekening binnen 8 dagen, maar uiterlijk binnen 12 of 13 maanden na afloop van het desbetreffende boekjaar de jaarrekening te zijn gedeponeerd.

Wat zijn nu de gevolgen bij te late deponering? En hoe kun je dit voorkomen.

Dat is behoorlijk pittig. Het niet of te laat deponeren van de jaarrekening wordt namelijk gezien als een economisch delict dat kan worden bestraft met een boete (momenteel € 21.750,-). Een andere sanctie van het niet voldoen aan de deponeringsverplichting betreft de mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid mocht er sprake zijn van een faillissement.  

Zorg dus gewoon dat je jaarrekening tijdig is opgesteld, besproken met de aandeelhouders en is gedeponeerd. Dit kan op afstand en zelfs digitaal!

Tips

Zijn de aandeelhouders niet in staat geweest om de jaarrekening tijdig te kunnen vaststellen? Dan deponeer je de voorlopige jaarrekening.

Zorg dat je accountant/boekhouder hier een alerte voortrekkersrol in heeft. Zo heb je als bestuurder minder zorgen over de jaarrekening.

Agendeer de jaarrekening alvast voor de najaarsvergadering met de AvA, zo ben je op tijd met bespreken van de voorlopige cijfers.  

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram