Schade verhalen….nog zo eenvoudig niet

Je kunt schade lijden door verschillende omstandigheden. Zo kun je en ongeval krijgen, letsel oplopen of er ontstaat schade aan je eigendomen door derden.  ‘Even Apeldoorn’ bellen zou je dan kunnen doen, maar je kunt er ook voor kiezen om een professionele jurist om hulp te vragen. In de meeste gevallen heb je dan een betrokken jurist die de zaak snel voor je behandeld.

De verzekering

Schade verhalen is meer dan alleen een verzekeringskwestie. Je zult de persoon aansprakelijk moeten stellen. Zowel via de verzekering maar ook in persoon. Het kan namelijk voorkomen dat de verzekering niet gaat betalen, en dan. Blijf je met de kosten zitten? Een goede jurist zou zeggen van niet. Je dient de persoon die je de schade heeft berokkend om die reden dan óók persoonlijk aansprakelijk te stellen. Als de verzekeringsmaatschappij niet uitbetaald, dan zal de persoon zelf voor de kosten op moeten draaien.

Tekortkoming in de nakoming overeenkomst

Schade kan bovendien ook ontstaan doordat verplichtingen uit een overeenkomst niet worden nagekomen, dat heet tekortkoming in de nakoming. Ook dan zal je de tegenpartij persoonlijk aansprakelijk moeten stellen. Een overeenkomst gaat uit van wederzijdse verplichtingen, vaak betaling en levering. Het gaat te ver om dit blog verder in te gaan op de regels omtrent nakoming van overeenkomsten. Voor nu kunnen we zeggen dat als een persoon de verplichting van de overeenkomst niet nakomt je hem of haar nog een termijn voor nakoming kunt gunnen. Blijft nakoming van de verplichting uit, dan kan je de persoon aansprakelijk stellen voor de tekortkoming in de nakoming.

Let er wel op dat als je schade wilt verhalen je dit binnen 5 jaar doet. Want anders verjaard de zaak. Zorg ook dat je de brief aangetekend verstuurd, zodat je zeker weet dat de persoon de brief ontvangt. Omschrijf zo volledig mogelijk de door jouw geleden schade en het schadebedrag. Je kunt ook een expert raadplegen om de schade vast te laten stellen. Of laat je adviseren door een jurist die verstand van zaken heeft op dit gebied.

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

Brainstormen doe je zo

Brainstormen is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Door te brainstormen breng je alleen of in een groep in een ontspannen sfeer ideeën naar voren. Het bevordert de betrokkenheid van de medewerkers in een organisatie. Door te brainstormen word je creatiever en werk je een stuk efficiënter. Het is daarom een belangrijk communicatiemiddel bij verbeterprocessen. In deze blog geven we je tips zodat je het meest mogelijke uit een brainstorm haalt.

Wat is brainstormen?

Dit zegt Wikipedia: Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel snel, veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren. Het kenmerk van een brainstormsessie is dat het waardeoordeel over de geopperde ideeën wordt uitgesteld totdat alle ideeën zijn opgesomd. Het is dus een creatieve mogelijkheid om de geest en kennis in te zetten voor kwaliteitsverbetering. Je kunt het brainstormen inzetten voor het vaststellen van een probleem maar ook voor het bedenken van de oorzaak en de oplossing. Er wordt gebruik gemaakt van de denkkracht, kennis en ervaring van de mensen, wat wordt aangevuld met metingen en analyses.

Waarom moet je brainstormen?

Elk bedrijf kent tijden dat er problemen ontstaan. Problemen die een creatieve oplossing vereisen als:

We willen meer bezoekers naar onze website.

De samenwerking binnen het team moet efficiënter worden.

Er moet een nieuw concept bedacht worden om de vergaderingen beter te laten verlopen.

Etc.

Maar omdat we allemaal druk zijn, lange werkdagen maken zijn deze ideeën voor de oplossing vaak ver te zoeken. Ze zijn er wel, maar we gunnen ons geen tijd om ze te zoeken omdat we zijn allang blij zijn als we onze laptop aan het einde van de dag afsluiten. Herkenbaar? Dat is waarom een brainstormsessie aan te raden is. Want brainstormen stimuleert het brein op een manier dat bij iedereen creatieve ideeën tevoorschijn komen. Er komen tijdens deze sessies vaak nieuwe inzichten en ook nieuwe oplossingen voor een probleem naar boven.

Brainstormregels

Overal zijn bepaalde regels voor om zaken soepel te laten verlopen, dit geldt ook voor het brainstormen. Het is bij een brainstormsessie erg belangrijk om iedereen de kans te geven zijn denkproces naar voren te brengen. Het is dus niet de bedoeling om direct kritiek te leveren wanneer iemand een idee heeft. Schrijf op wat je hoort en ga vanuit daar verder. Denk niet aan de nadelen die er ongetwijfeld direct komen maar denk alleen aan de voordelen. Leg vervolgens alle oorzaak- en gevolgverschijnselen vast in een spreidingsdiagram.

Tips voor een fijne effectieve brainstormsessie

Een brainstormsessie is heel effectief maar teamwork is hiervoor wel erg belangrijk. Voor je het doorhebt zijn er heel veel ideeën maar is er niet genoeg focus om ermee verder te gaan. Het resultaat kan dan aan het einde van een sessie behoorlijk chaotisch zijn. Daarom wat praktische tips voor een goede brainstormsessie:

Benoem een voorzitter

Het is aan te raden een voorzitter te benoemen. Deze stuurt het proces en bepaalt de regels en zorgt ervoor dat deze in acht worden genomen. Kies iemand die onpartijdig is en die niet bang is om een gesprek te leiden zodat iedereen de kans krijgt aan het woord te komen.

Maak je team

Om effectief te brainstormen is het aan te raden om een team samen te stellen met verschillende achtergronden en uit verschillende vakgebieden. Zorg er voor dat de groep niet te groot is maar hou het bij een team van tussen de 6 en 10 personen.

Brainstorm altijd met een agenda

Net als bij een vergadering heeft een brainstormsessie een agenda nodig. Verstuur deze van tevoren zodat iedereen weet wat het doel is. Het motiveert ook om met een goede voorbereiding te beginnen. Op de agenda komen bijvoorbeeld de volgende punten:

Het probleem dat opgelost moet worden

Stel vragen waarover de deelnemers vast na kunnen denken

Laat iedereen vast ideeën bedenken

Etc.

Leg elke brainstorm vast door te notuleren

Tijdens een sessie komen er heel veel ideeën waarvan de  één perfect is en de ander wat minder. Maar het is belangrijk om zoveel mogelijk vast te leggen door het op te schrijven. Het zijn juist de kleine dingen die je anders mist maar die de organisatie naar de juiste oplossing brengt. Een handig hulpmiddel hiervoor is een digitaal whiteboard. Na afloop van de brainstormsessie stuur je een groepsmail met een samenvatting en de vervolgstappen die afgesproken zijn.

Werk ideeën uit

Tijdens een brainstorm staat spontaniteit centraal. Er is vaak veel creativiteit en aan het eind is er een lange lijst ontstaan met ideeën. Nu is het tijd om al deze ideeën te ordenen om ze als basis te gebruiken. Er zullen patronen en overeenkomsten zichtbaar worden die meegenomen worden in een volgende sessie.

Noteer je ideeën bijvoorbeeld in een notitieboek, zo heb je ze altijd bij de hand.

Brainstormtechnieken

Er zijn verschillende technieken voor een brainstormsessie. We hebben er een paar voor je op een rij gezet.

Mindmap – Heeft als doel om snel en duidelijk ideeën in kaart te brengen. Het zorgt ervoor dat je alle associaties aan elkaar verbindt en nieuwe connecties ontdekt.  Je werkt visueel en dit is overzichtelijk voor je brein. Het is een veelgebruikte techniek welke iedereen kent.

Wisselstorming – Hier verplaats je je in een ander personage. Bijvoorbeeld een bekend persoon, een docent of misschien zelfs een stripfiguur. Hoe kijkt deze persoon naar het probleem?

Omgekeerd brainstormen – Je draait het proces om en bedenkt manieren om te voorkomen dat je doel behaald wordt. Vervolgens draai je dit om naar iets wat helpt met het oplossen van je probleemstelling.

Brainwriting – Hierbij is het de bedoeling dat alle deelnemers 3 ideeën of oplossingen voor het probleem opschrijven op een post-it binnen 5/10 minuten. Nadat de tijd voorbij is geeft elke deelnemer zijn briefje door aan de persoon rechts en zo draait het door tot iedereen elkaars briefje heeft gezien. Daarna kiest iedereen een top-3 van de naar zijn mening beste ideeën en deze worden op een bord of muur geplakt. Welke ideeën worden het vaakste genoemd?

Wil je meer lezen over brainstormen, lees dan dit leuke boek!

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Een brainstormsessie is weer eens wat anders dan een ‘normale’ werkdag. Doe de sessie daarom op een plek waar je normaal niet zit. De omgeving heeft namelijk veel invloed op het resultaat. Zorg er ook voor dat iedereen comfortabel kan zitten, er genoeg ruimte is en zorg voor wat lekkers. Door te brainstormen over mogelijke oplossingen voor een probleem kom je tot nieuwe inzichten. Heb je hulp nodig om een brainstormsessie te organiseren?

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

Hoe word je een goede voorzitter van een vergadering

Wanneer je voorzitter bent van een bestuursvergadering heb je een belangrijke taak. Je moet goed kunnen omgaan met verschillende mensen en meningen, ervoor zorgen dat iedereen aan het woord komt en ook niet geheel onbelangrijk, zorgen dat de bestuurders focus houden. Jij faciliteert de discussies en besluitvorming in het belang van de organisatie. Het lijkt zo eenvoudig om de vergadering op tijd te laten beginnen, de orde te bewaren en ervoor zorgen dat er niet teveel door elkaar wordt gepraat. Maar het is een flinke klus met een grote verantwoording die op je schouders ligt. Daarom delen we in deze blog belangrijke vaardigheden die je kunt ontwikkelen om bestuursvergaderingen zo effectief mogelijk te leiden, want hoe word je een goede voorzitter van een vergadering?

Dit is waarom effectief voorzitterschap zo belangrijk is

Wanneer je niet over de geschikte vaardigheden beschikt heeft dat grote gevolgen. Het kan leiden tot verwarring en stilstand van  de vergadering. Maar het zorgt er ook voor dat er overhaaste beslissingen worden genomen, agendapunten worden gemist en dat vergaderingen veel langer duren dan nodig is. Een krachtige voorzitter is daarom essentieel. Volgens het Institute of Directors is de voorzitter verantwoordelijk om vergaderingen naar een gedeelde visie te leiden en de discussies samen te vatten zodat iedereen begrijpt wat er is afgesproken.

Voordelen van effectief voorzitterschap voor de orde in een vergadering

Wanneer je een goede voorzitter bent worden er gericht punten besproken. Dit is echt essentieel omdat bestuurders vaak een volle agenda hebben en snel afdwalen als je hen niet stuurt. Discussies kunnen hoog oplopen en het is aan jou om hier binnen de tijd op een vriendelijke manier richting aan te geven. Het is slim om alle partijen als een team te laten samenwerken, ook al is dit soms een grote uitdaging. Met een goede voorzitter worden alle zaken besproken binnen de afgesproken tijd en dat past perfect bij de volle agenda’s van bestuurders. Hieronder volgen verschillende vaardigheden die onmisbaar zijn voor goed voorzitterschap.     

Actief luisteren

Het is belangrijk om actief te luisteren zodat je de volledige boodschap van degene die aan het woord is begrijpt en kunt samenvatten. Je hoeft niet de essentie van iemands argument te begrijpen maar je moet ervoor zorgen dat de discussie efficiënt en gefocust blijft. Actief luisteren doe je door:

Alle afleidingen uit te sluiten en aandacht te geven aan de persoon die aan het woord is. Kijk hem aan en lees zijn bodylanguage.

Een open houding aan te nemen zodat je de spreker laat zien dat je luistert en geïnteresseerd bent. Geef bijvoorbeeld een glimlach, knik een keer of moedig aan om door te gaan.

Te vragen als iets niet duidelijk is en dan de punten samen te vatten. Vergeet ook niet te vragen of je het juist begrepen hebt.

Te luisteren zonder na te denken over een antwoord of tegenargument zolang de persoon in kwestie aan het woord is.

Effectieve communicatie

Wanneer je een vergadering voorzit bedenk dan dat bestuurders dagelijks worden overladen met informatie. Zorg daarom voor een bondige communicatie, zowel mondeling als schriftelijk. Het zorgt er voor dat agendapunten worden afgewerkt en dat er minder discussies zonder doel ontstaan. Als leider moet je effectief communiceren. Het handboek "effectief leiderschap" is dan onmisbaar.

Assertief

Het is jouw taak dat iedereen in de vergadering zijn mening kan geven. Daarnaast heb je de agendapunten die binnen een bepaalde tijd afgerond moet worden. Daarom is het belangrijk om assertief te zijn op het juiste moment. Je moet inschatten wanneer een punt van de agenda moet worden afgesloten of dat je juist moet doorvragen over bepaalde standpunten. Dit kan behoorlijk lastig zijn zeker wanneer er over een belangrijk onderwerp wordt vergaderd. Het is aan jou om ervoor te  zorgen dat sommige bestuurders het gesprek niet overnemen en iedereen zijn zegje kan doen. Je moet continue de juiste balans zien te vinden.

Onpartijdig

Een belangrijke vaardigheid en ook een moeilijke is dat je altijd onpartijdig bent. Dit betekent dat je onafhankelijke informatie geeft en bij de feiten blijft. Natuurlijk mag je wel stemmen maar pas op dat je jouw mening niet laat doorschemeren.

Aanpassingsvermogen

Het is heel belangrijk dat je als voorzitter in staat moet zijn om je aan te passen aan verschillende persoonlijkheden. Je moet weten wat iedereen motiveert en ervoor zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt en durft te spreken of deel te nemen aan een discussie. Hierdoor bouw je aan een hecht bestuur dat in staat is om te gaan met het bedrijfsleven en alle uitdagingen die daarbij komen kijken.

Leiderschap is inleven

In een vergadering kunnen de emoties soms hoog oplopen. Het is belangrijk om altijd respectvol te blijven. Met de juiste begeleiding tijdens de vergadering  zorg je ervoor dat deze effectief en productief verloopt met gemotiveerde deelnemers.

Extra bonustips voor een actieve vergadering

De meeste vinden vergaderingen nooit leuk en ze kunnen dan ook maar kort hun aandacht vasthouden. Een grote ergernis is dat vergaderingen veel te lang duren. Zorg dat je daarom zo kort mogelijk vergadert en zet de belangrijkste zaken bovenaan op de agenda. Vergader altijd als dat mogelijk is een comfortabele omgeving en betrek de mensen die niets hebben gezegd. Vraag ze naar hun mening en vat discussies samen om de deelnemers bij de les te houden. Misschien is brainstormen wel een mooie tool om tot een effectievere vergadering te komen.

Ook als voorzitter ben je een volwaardig bestuurslid met stemrecht

Als voorzitter heb je recht op een eigen mening maar is het je taak om alles op een onpartijdige manier aan bod te laten komen. Zorg ervoor dat iedereen aan het woord komt en dat je luistert naar wat iedereen zegt. Je moet je inleven in de deelnemers en alles vastleggen zonder dat je de tijd vergeet. Wil je ook eens lezen hoe top voorzitters het doen, lees dan het boek "boven de partijen" over hoe de de tweede kamer goed leidt.

Hulp bij het organiseren van een vergadering?

Wil je hulp krijgen om effectief te communiceren? Zodat jij je taak als voorzitter goed kan uitvoeren. Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

Grip op je zaak: afbreken van onderhandelingen

‘We hebben allebei gezegd dat is goed, dus de deal is rond en het gaat goedkomen’. Maar toch ging het even fout. De deal ging opeens niet meer door... Afspraak is afspraak zou je zeggen. En dat is in principe ook zo. Maar soms loopt het toch even anders.

In het bedrijfsleven worden dagelijks onderhandelingen gevoerd. Vaak gaat dit goed, maar soms ook niet: dan breekt één van de partijen de onderhandelingen af, tot teleurstelling van de andere partij. Wanneer mag dat, en wanneer niet meer?

Onderhandelen

Het uitgangspunt is dat alle partijen open een onderhandeling moeten kunnen starten. Dat betekent ook dat het partijen in beginsel de vrijheid hebben om die onderhandelingen ook weer af te breken. Die vrijheid in onderhandelingen is echter wel begrensd. Onderhandelingen kunnen zich in een ver gevorderd stadium bevinden  – tot een punt waarop het partijen niet meer vrijstaat die onderhandelingen zonder meer af te breken. Wanneer dit moment bereikt is is niet altijd even gemakkelijk te zeggen. Elke situatie is namelijk weer anders. Het komt aan op datgene wat partijen over en weer redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten.

In een zaak die ik (Debby) heb behandeld was het voor de ene partij helder dat de overeenkomst was gesloten, omdat er al over de uitvoering afspraken werden gemaakt en toegezegd. De andere partij beriep zich erop dat dit niet zo was, er lag immers geen handtekening van de bestuurder. De onderhandelingen werden stopgezet. De rechtbank oordeelde dat in dit geval de handtekening nodig was en dat de onderhandelingen, ondanks dat gesproken werd over de uitvoering en daar ook naar werd gehandeld, mochten worden afgebroken. Mijn cliënt was terecht zeer teleurgesteld.

En wat als één onderhandelingspartij de onderhandelingen toch afbreekt, ook al is het stadium bereikt dat deze niet meer mogen worden afgebroken? De teleurgestelde partij heeft dan de keuze uit twee opties. Hij kan van de wederpartij verlangen dat hij verder onderhandelt tot een overeenkomst is gesloten, of hij kan schadevergoeding eisen.

Hoe kun je dit nu voorkomen?

Wil je als ondernemer de vrijheid houden om de onderhandelingen af te breken, zorg er dan voor dat je dit duidelijk communiceert. Spreek met elkaar steeds af in welke fase je met elkaar bevindt in de onderhandelingen. Verkenning, bespreking van essentiële onderdelen of de slotfase waarin de overeenkomst zal worden ondertekend.

Tips

Maak voorbehouden (financiering, goedkeuring AvA of RvC, schriftelijk ondertekende overeenkomst).

Communiceer over het moment waarop onderhandelingen nog mogen worden afgebroken.

Stel een alternatief scenario voor zodat je daarop kunt terugvallen.

Leg deze afspraken ook vast met elkaar.

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram