Schade verhalen….nog zo eenvoudig niet

Je kunt schade lijden door verschillende omstandigheden. Zo kun je en ongeval krijgen, letsel oplopen of er ontstaat schade aan je eigendomen door derden.  ‘Even Apeldoorn’ bellen zou je dan kunnen doen, maar je kunt er ook voor kiezen om een professionele jurist om hulp te vragen. In de meeste gevallen heb je dan een betrokken jurist die de zaak snel voor je behandeld.

De verzekering

Schade verhalen is meer dan alleen een verzekeringskwestie. Je zult de persoon aansprakelijk moeten stellen. Zowel via de verzekering maar ook in persoon. Het kan namelijk voorkomen dat de verzekering niet gaat betalen, en dan. Blijf je met de kosten zitten? Een goede jurist zou zeggen van niet. Je dient de persoon die je de schade heeft berokkend om die reden dan óók persoonlijk aansprakelijk te stellen. Als de verzekeringsmaatschappij niet uitbetaald, dan zal de persoon zelf voor de kosten op moeten draaien.

Tekortkoming in de nakoming overeenkomst

Schade kan bovendien ook ontstaan doordat verplichtingen uit een overeenkomst niet worden nagekomen, dat heet tekortkoming in de nakoming. Ook dan zal je de tegenpartij persoonlijk aansprakelijk moeten stellen. Een overeenkomst gaat uit van wederzijdse verplichtingen, vaak betaling en levering. Het gaat te ver om dit blog verder in te gaan op de regels omtrent nakoming van overeenkomsten. Voor nu kunnen we zeggen dat als een persoon de verplichting van de overeenkomst niet nakomt je hem of haar nog een termijn voor nakoming kunt gunnen. Blijft nakoming van de verplichting uit, dan kan je de persoon aansprakelijk stellen voor de tekortkoming in de nakoming.

Let er wel op dat als je schade wilt verhalen je dit binnen 5 jaar doet. Want anders verjaard de zaak. Zorg ook dat je de brief aangetekend verstuurd, zodat je zeker weet dat de persoon de brief ontvangt. Omschrijf zo volledig mogelijk de door jouw geleden schade en het schadebedrag. Je kunt ook een expert raadplegen om de schade vast te laten stellen. Of laat je adviseren door een jurist die verstand van zaken heeft op dit gebied.

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram