Schade verhalen….nog zo eenvoudig niet

Je kunt schade lijden door verschillende omstandigheden. Zo kun je en ongeval krijgen, letsel oplopen of er ontstaat schade aan je eigendomen door derden.  ‘Even Apeldoorn’ bellen zou je dan kunnen doen, maar je kunt er ook voor kiezen om een professionele jurist om hulp te vragen. In de meeste gevallen heb je dan een betrokken jurist die de zaak snel voor je behandeld.

De verzekering

Schade verhalen is meer dan alleen een verzekeringskwestie. Je zult de persoon aansprakelijk moeten stellen. Zowel via de verzekering maar ook in persoon. Het kan namelijk voorkomen dat de verzekering niet gaat betalen, en dan. Blijf je met de kosten zitten? Een goede jurist zou zeggen van niet. Je dient de persoon die je de schade heeft berokkend om die reden dan óók persoonlijk aansprakelijk te stellen. Als de verzekeringsmaatschappij niet uitbetaald, dan zal de persoon zelf voor de kosten op moeten draaien.

Tekortkoming in de nakoming overeenkomst

Schade kan bovendien ook ontstaan doordat verplichtingen uit een overeenkomst niet worden nagekomen, dat heet tekortkoming in de nakoming. Ook dan zal je de tegenpartij persoonlijk aansprakelijk moeten stellen. Een overeenkomst gaat uit van wederzijdse verplichtingen, vaak betaling en levering. Het gaat te ver om dit blog verder in te gaan op de regels omtrent nakoming van overeenkomsten. Voor nu kunnen we zeggen dat als een persoon de verplichting van de overeenkomst niet nakomt je hem of haar nog een termijn voor nakoming kunt gunnen. Blijft nakoming van de verplichting uit, dan kan je de persoon aansprakelijk stellen voor de tekortkoming in de nakoming.

Let er wel op dat als je schade wilt verhalen je dit binnen 5 jaar doet. Want anders verjaard de zaak. Zorg ook dat je de brief aangetekend verstuurd, zodat je zeker weet dat de persoon de brief ontvangt. Omschrijf zo volledig mogelijk de door jouw geleden schade en het schadebedrag. Je kunt ook een expert raadplegen om de schade vast te laten stellen. Of laat je adviseren door een jurist die verstand van zaken heeft op dit gebied.

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

Brainstormen doe je zo

Brainstormen is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Door te brainstormen breng je alleen of in een groep in een ontspannen sfeer ideeën naar voren. Het bevordert de betrokkenheid van de medewerkers in een organisatie. Door te brainstormen word je creatiever en werk je een stuk efficiënter. Het is daarom een belangrijk communicatiemiddel bij verbeterprocessen. In deze blog geven we je tips zodat je het meest mogelijke uit een brainstorm haalt.

Wat is brainstormen?

Dit zegt Wikipedia: Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel snel, veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren. Het kenmerk van een brainstormsessie is dat het waardeoordeel over de geopperde ideeën wordt uitgesteld totdat alle ideeën zijn opgesomd. Het is dus een creatieve mogelijkheid om de geest en kennis in te zetten voor kwaliteitsverbetering. Je kunt het brainstormen inzetten voor het vaststellen van een probleem maar ook voor het bedenken van de oorzaak en de oplossing. Er wordt gebruik gemaakt van de denkkracht, kennis en ervaring van de mensen, wat wordt aangevuld met metingen en analyses.

Waarom moet je brainstormen?

Elk bedrijf kent tijden dat er problemen ontstaan. Problemen die een creatieve oplossing vereisen als:

We willen meer bezoekers naar onze website.

De samenwerking binnen het team moet efficiënter worden.

Er moet een nieuw concept bedacht worden om de vergaderingen beter te laten verlopen.

Etc.

Maar omdat we allemaal druk zijn, lange werkdagen maken zijn deze ideeën voor de oplossing vaak ver te zoeken. Ze zijn er wel, maar we gunnen ons geen tijd om ze te zoeken omdat we zijn allang blij zijn als we onze laptop aan het einde van de dag afsluiten. Herkenbaar? Dat is waarom een brainstormsessie aan te raden is. Want brainstormen stimuleert het brein op een manier dat bij iedereen creatieve ideeën tevoorschijn komen. Er komen tijdens deze sessies vaak nieuwe inzichten en ook nieuwe oplossingen voor een probleem naar boven.

Brainstormregels

Overal zijn bepaalde regels voor om zaken soepel te laten verlopen, dit geldt ook voor het brainstormen. Het is bij een brainstormsessie erg belangrijk om iedereen de kans te geven zijn denkproces naar voren te brengen. Het is dus niet de bedoeling om direct kritiek te leveren wanneer iemand een idee heeft. Schrijf op wat je hoort en ga vanuit daar verder. Denk niet aan de nadelen die er ongetwijfeld direct komen maar denk alleen aan de voordelen. Leg vervolgens alle oorzaak- en gevolgverschijnselen vast in een spreidingsdiagram.

Tips voor een fijne effectieve brainstormsessie

Een brainstormsessie is heel effectief maar teamwork is hiervoor wel erg belangrijk. Voor je het doorhebt zijn er heel veel ideeën maar is er niet genoeg focus om ermee verder te gaan. Het resultaat kan dan aan het einde van een sessie behoorlijk chaotisch zijn. Daarom wat praktische tips voor een goede brainstormsessie:

Benoem een voorzitter

Het is aan te raden een voorzitter te benoemen. Deze stuurt het proces en bepaalt de regels en zorgt ervoor dat deze in acht worden genomen. Kies iemand die onpartijdig is en die niet bang is om een gesprek te leiden zodat iedereen de kans krijgt aan het woord te komen.

Maak je team

Om effectief te brainstormen is het aan te raden om een team samen te stellen met verschillende achtergronden en uit verschillende vakgebieden. Zorg er voor dat de groep niet te groot is maar hou het bij een team van tussen de 6 en 10 personen.

Brainstorm altijd met een agenda

Net als bij een vergadering heeft een brainstormsessie een agenda nodig. Verstuur deze van tevoren zodat iedereen weet wat het doel is. Het motiveert ook om met een goede voorbereiding te beginnen. Op de agenda komen bijvoorbeeld de volgende punten:

Het probleem dat opgelost moet worden

Stel vragen waarover de deelnemers vast na kunnen denken

Laat iedereen vast ideeën bedenken

Etc.

Leg elke brainstorm vast door te notuleren

Tijdens een sessie komen er heel veel ideeën waarvan de  één perfect is en de ander wat minder. Maar het is belangrijk om zoveel mogelijk vast te leggen door het op te schrijven. Het zijn juist de kleine dingen die je anders mist maar die de organisatie naar de juiste oplossing brengt. Een handig hulpmiddel hiervoor is een digitaal whiteboard. Na afloop van de brainstormsessie stuur je een groepsmail met een samenvatting en de vervolgstappen die afgesproken zijn.

Werk ideeën uit

Tijdens een brainstorm staat spontaniteit centraal. Er is vaak veel creativiteit en aan het eind is er een lange lijst ontstaan met ideeën. Nu is het tijd om al deze ideeën te ordenen om ze als basis te gebruiken. Er zullen patronen en overeenkomsten zichtbaar worden die meegenomen worden in een volgende sessie.

Noteer je ideeën bijvoorbeeld in een notitieboek, zo heb je ze altijd bij de hand.

Brainstormtechnieken

Er zijn verschillende technieken voor een brainstormsessie. We hebben er een paar voor je op een rij gezet.

Mindmap – Heeft als doel om snel en duidelijk ideeën in kaart te brengen. Het zorgt ervoor dat je alle associaties aan elkaar verbindt en nieuwe connecties ontdekt.  Je werkt visueel en dit is overzichtelijk voor je brein. Het is een veelgebruikte techniek welke iedereen kent.

Wisselstorming – Hier verplaats je je in een ander personage. Bijvoorbeeld een bekend persoon, een docent of misschien zelfs een stripfiguur. Hoe kijkt deze persoon naar het probleem?

Omgekeerd brainstormen – Je draait het proces om en bedenkt manieren om te voorkomen dat je doel behaald wordt. Vervolgens draai je dit om naar iets wat helpt met het oplossen van je probleemstelling.

Brainwriting – Hierbij is het de bedoeling dat alle deelnemers 3 ideeën of oplossingen voor het probleem opschrijven op een post-it binnen 5/10 minuten. Nadat de tijd voorbij is geeft elke deelnemer zijn briefje door aan de persoon rechts en zo draait het door tot iedereen elkaars briefje heeft gezien. Daarna kiest iedereen een top-3 van de naar zijn mening beste ideeën en deze worden op een bord of muur geplakt. Welke ideeën worden het vaakste genoemd?

Wil je meer lezen over brainstormen, lees dan dit leuke boek!

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Een brainstormsessie is weer eens wat anders dan een ‘normale’ werkdag. Doe de sessie daarom op een plek waar je normaal niet zit. De omgeving heeft namelijk veel invloed op het resultaat. Zorg er ook voor dat iedereen comfortabel kan zitten, er genoeg ruimte is en zorg voor wat lekkers. Door te brainstormen over mogelijke oplossingen voor een probleem kom je tot nieuwe inzichten. Heb je hulp nodig om een brainstormsessie te organiseren?

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

Zo ga je werkdruk tegen

Uit berichten van onder andere het CBS, de Kamer van Koophandel , gaan steeds meer medewerkers uit verschillende sectoren gebukt onder de toenemende werkdruk. De gevolgen worden steeds zichtbaarder. Veel werknemers komen door de werkdruk overspannen thuis te zitten. Als grootste oorzaak wordt het personeelstekort genoemd. Nu denk je misschien neem dan meer personeel aan. Maar is dat echt de oplossing? Het is tijd om in te grijpen. In deze blog leggen we je uit hoe het anders kan en je de werkdruk tegen gaat. Hoe leidinggevenden samen met werknemers het verschil maken, en dat het echt niet alleen aan hard werken ligt.

Je denkt dat deze oplossingen goed zijn, maar dat zijn ze niet

Een oplossing voor de grote werkdruk lijkt misschien eenvoudig. Je kunt meer personeel aannemen of zoeken naar een betere balans tussen de werkzaamheden en wat iemand aankan.

Meer personeel aannemen

Personeel aannemen in deze tijd is niet altijd makkelijk. Er zijn veel vacatures bijgekomen de laatste tijd, maar het aantal werkzoekenden is gedaald. De werkloosheid in ons land is nog nooit zo laag geweest als in 2003. Het CBS concludeert om deze reden dat de verwachting van ondernemers om meer personeel aan te nemen daarom te rooskleurig is.

Betere balans tussen werkbelasting en belastbaarheid

De volgende oplossing die voor de hand ligt: Een betere balans. Dit is een achterhaalde manier van denken, maar komt helaas nog steeds veel voor bij onder meer bedrijfsartsen. Deze oplossing lost namelijk niks op en brengt op de lange termijn juist meer problemen met zich mee. Want als je werk weghaalt bij een werknemer om die te ontlasten, dan komt dit werk op het bordje van zijn collega. Met het gevolg dat de werkdruk bij deze werknemer toeneemt.

Te weinig opladen is het echte probleem – Niet de werkdruk

Je denkt misschien, net als vele anderen dat meer personeel aannemen en het verminderen van de werkzaamheden de werkdruk oplost. Want ja, werkdruk, stressklachten en hard werken zijn het probleem dat je energie opraakt en je uitgeput wordt. Maar deze zaken zijn helemaal niet het probleem. Met hard werken is niets mis mee, met veel energie gebruiken is ook helemaal niets mis mee. Het probleem bij iedereen is dat er te weinig energie bijkomt. Denk maar eens aan je smartphone. Je gebruikt deze dagelijks veel en de batterij hiervan raakt een keer leeg. Maar jij legt de telefoon vervolgens toch niet op de kast? Nee je stopt deze in de oplader. Helaas is het in deze maatschappij normaal om jezelf op de kast te leggen in plaats van in de oplader. Je bent vergeten wat jouw energie geeft, en dat is waarom je uitgeput raakt.

Train leidinggevenden - Zij creëren onbewust werkdruk maar kunnen dit ook voorkomen

Werkdruk ontstaat vaak niet door een lange takenlijst. Ze ontstaan door een gebrek aan energiebronnen als: autonomie, sociale steun en competentie. Als een leidinggevende zaken in eigen hand houdt, continue druk zet om te presteren of aan het micro managen slaat dan schieten werknemers in de stress. De leidinggevende haalt door dit gedrag de autonomie bij de werknemers weg. Vaak heb je het als leidinggevende zo druk dat je alleen nog maar aan het zenden bent. Je vergeet te luisteren, je oordeelt en ziet alleen de fouten die voorbij komen. Hierdoor krijg je van de werknemer weinig steun en begrip en neemt de stress alleen maar toe. Hierdoor komen werknemers in een cirkel terecht waar de onzekerheid toeneemt en de kwaliteit van het werk afneemt. Daarom is het aan te raden om leidinggevenden te trainen om de tekorten in ruimte, steun en competenties te herkennen. Hiermee voorkom je onnodige werkdruk.

Meer lezen over effectief leiderschap? Lees dan het boek ''De zeven eigenschappen van effectief leiderschap'', geschreven door Stephen Covy. Het boek is een klassieker op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Je kunt het boek hier zelf aanschaffen om te lezen.

Blijf in contact met je werknemers

Door de problemen te herkennen is de eerste stap gemaakt. Maar vergeet niet dat het lastig is voor iedereen om te vertellen dat het niet goed gaat. Blijf daarom in contact met je werknemer. Vraag bijvoorbeeld eens:

Hoe het gaat met hem?

Maakt hij lange werkdagen?

Maakt hij zich ergens zorgen over?

Gaat het privé allemaal goed?

Wat heeft hij van de leidinggevende nodig om het werk goed te doen?

Enz.

Vergroot werkgeluk

Door werkgeluk bij werknemers te vergroten zijn ze beter in staat om het werk aan te kunnen en dat heeft veel voordelen als:

Minder verloop

Minder verzuim

Meer productiviteit

Meer verkoop, en meer winst

Werkgeluk vergroten kan door een paar simpele zaken aan te pakken.

Zorg voor voldoende pauzes

Geef je werknemers vertrouwen door ze regelruimte te geven, invloed op de eigen agenda en inspraak in beslissingen die hen aangaan.

Creëer een veilige sfeer op de werkvloer en steun ze als er veel van hen wordt gevraagd door te luisteren.

Investeer in de competenties van je werknemers. Zoek uit waar hun talenten liggen en breng deze tot leven. Daag ze uit, geef feedback en voer coaching gesprekken die het zelfvertrouwen vergroot.

Je zorgt hiermee voor gelukkige werknemers en hiermee verhoog je automatisch de productiviteit.

Werkdruk voorkom je zelf

Zoals je hierboven hebt gelezen is werkdruk een gevolg van te weinig autonomie, te weinig steun en een gebrek aan competentie. Als team moet de werkdruk aangepakt worden want je zit niet te wachten op werknemers met een burn-out of ziekte. Het is daarom belangrijk om aan de behoefte van werknemers te voldoen, de stress en werkdruk te verminderen zodat zij kunnen opladen. Vind jij dit lastig, maar wil je de werkdruk effectief aanpakken?

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

Hoe werkt het Eisenhower model

Een telefoontje hier die je moet aannemen, een mailtje daar wat echt jouw aandacht nodig heeft, een collega adviseren en voor je het weet ben je een paar uur verder. Met als gevolg dat jouw eigen werkzaamheden blijven liggen en je constant achter de feiten aanloopt. Begin met prioriteiten stellen met het Eisenhouwer Model, en creëer jouw ideale werkdag!

Waar komt het Eisenhower Model vandaan?

De 34ste president van de Verenigde Staten, Dwight Eisenhower heeft een productiviteitsstrategie ontwikkelt waar je U tegen zegt. Deze strategie is een handige, slimme manier om effectief met je doelen, planning en dagelijkse taken om te gaan. Het belangrijkste van deze strategie is om een verschil te maken tussen urgent, dringend en belangrijk en hierin beslissingen te nemen. Het leert je om prioriteiten te stellen. Dwight Eisenhower was een productief persoon, en altijd bezig maar niet druk. Om erachter te komen hoe de president dit allemaal voor elkaar kreeg, is hij bestudeerd door verschillende wetenschappers. Het resultaat van deze studies is jawel: “Het Eisenhower Model”.

“Wat belangrijk is, is zelden dringend en wat dringend is, is zelden belangrijk”

 – Dwight Eisenhower

Het Eisenhower Model bestaat uit 4 kwadranten

De matrix van Eisenhower bestaat uit vier kwadranten. Deze 4 kwadranten zijn de sleutel tot succes. Je stelt hiermee prioriteiten, waardoor je je werk beter indeelt en veel rustiger werkt.

Kwadrant 1: Belangrijk en urgent – Doen:

Onder dit kwadrant komen alle taken met een deadline. Waar je echt niet onderuit komt en die je zelf moet doen. Bijvoorbeeld een vergadering, een afspraak die je moet bellen omdat je verhinderd bent of een offerte die je moet maken.

Kwadrant 2: Belangrijk maar niet urgent – Plannen:

Onder dit kwadrant horen de taken die je wilt doen maar waar je niet aan toekomt. Stel je jezelf de vraag: Moet dit gebeuren omdat ik anders ergens mee in de knoei kom? Denk bijvoorbeeld aan het voorbereiden van een (belangrijke) afspraak. Is je antwoord hierop Ja, dan valt de taak onder dit kwadrant. Door deze taken goed in te plannen voorkom je dat het last minute moet gebeuren en je taak alsnog urgent wordt. Plan voor dit kwadrant dus blokken in je agenda zodat je er zeker mee aan de slag gaat en je jezelf geen kans geeft om je planning in de war te gooien.

Kwadrant 3: Niet belangrijk en urgent – Delegeren:

Onder dit kwadrant vallen taken die niet belangrijk zijn maar wel moeten gebeuren. Een mail beantwoorden, een vraag die je krijgt van een collega of social media die aandacht vraagt. Het is de kunst om deze taken uit te besteden, wat in de praktijk vaak erg lastig is. Bedenk voor jezelf of je deze taken echt moet doen. Is het iets kleins dan kan je het zelf doen. Maar heeft de taak meer werkzaamheden nodig? Besteed het dan uit aan iemand anders die het op dat moment minder druk heeft. Dit kwadrant zal zeker in het begin geforceerd aanvoelen. Want zeg nou zelf iets uitbesteden is niet iets wat je graag doet. Maar bedenk wel altijd dat prioriteiten van een ander, zoals een vraag, niet per se jouw prioriteit hoeft te worden. Het levert je ook niets op behalve dat jouw vinkjes aan het einde van de dag niet afgevinkt zijn.

Kwadrant 4: Niet belangrijk en niet urgent – Uitschakelen en elimineren:

Even je social media checken, een video bekijken op YouTube of kletsen met je collega, dat zijn de dingen die onder dit kwadrant vallen. Maar heb je het echt druk? Wil je alles afkrijgen en je doelen behalen dan is het beter om dit te beperken of helemaal te vermijden. Zonde om je kostbare tijd en die van een ander hieraan te besteden.

Hoe werkt het Model van Eisenhower in de praktijk?

Het begint natuurlijk allemaal met jouw to-do-list. Schrijf voor jezelf alle klussen en opdrachten op die jij moet doen. Pak vervolgens de 4 kwadranten van de Eisenhower Matrix erbij. Hierin komen de werkzaamheden welke je gaat onderverdelen in belangrijk en niet belangrijk. Nu is het aan jou welke klussen jij belangrijk vindt en welke minder of niet van belang zijn. Noteer per kwadrant maximaal 10 taken en rond deze eerst af voordat je nieuwe toevoegt. Een flinke uitdaging, want laten we eerlijk zijn elke taak is in jouw ogen urgent en moet direct opgelost worden. Dat is ook waarom jij zoveel werkzaamheden overhoudt aan het eind van jouw werkdag waar je niet aan toegekomen bent.

Zelf aan de slag met het model van Eisenhower!

Het Eisenhower Model kan je overal toepassen. In je bedrijf maar ook in een druk gezin of met je dagelijkse bezigheden. Maak in je agenda, op je bureaublad of in je takenmanager een vierkant vlak onderverdeelt in 4 kleine vakken. Pas minimaal een week, liever een maand elke dag het Eisenhower Model toe. Wees eerlijk voor jezelf in het verdelen van je taken in de verschillende kwadranten, en ontdek hoe makkelijk jouw dagelijks leven wordt!

Heb je hulp nodig of wil je meer informatie over hoe het Eisenhower Model werkt in de praktijk?

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

In 4 stappen verbeterde werkprocessen

Werkprocessen, wie kent ze niet? Bijna elke organisatie heeft ze wel en er zullen er maar heel weinig zijn die er nog niet mee werken. Het is de bedoeling natuurlijk van een werkproces dat het makkelijk in gebruik is en dat ze tijd en geld opleveren. Alleen soms gaat het bij een onderneming wel eens fout en gebruiken ze verkeerde uitgangspunten voor werkprocessen. Het zijn dan dikke boekwerken die niemand leest omdat het teveel tijd kost. Of een leidinggevende heeft het proces wel even op papier gezet zonder overleg met de rest van het team. Kortom werkprocessen moeten het werk makkelijker en leuker maken en soms is het daarvoor nodig om ze aan te passen. Hoe je dat doet leggen we je uit met deze blog, zodat jij ook in 4 stappen verbeterde werkprocessen krijgt.

Waarom zijn werkprocessen nou zo belangrijk?

Je denkt misschien dat het schrijven van een werkproces heel veel tijd kost. Ja, dat is misschien zo als je er helemaal nog niet mee werkt maar het levert uiteindelijk veel tijd op. Want waarom zijn procesbeschrijvingen zo belangrijk?

Iedereen weet wat er van ze verwacht wordt

Je hebt iets om op terug te vallen als je het even niet meer weet. Ben je nieuw dan is het fijn om een naslagwerk te hebben en iedereen die er al werkt, inclusief de leidinggevende weet altijd wat er speelt.

Het geeft overzicht en inzicht

Wanneer je al een tijd dezelfde werkzaamheden doet, vervagen de details omdat je overzicht wilt houden en verlies je de helicopterview. Het is van belang om de helicopterview te behouden, zeker voor een ondernemer maar ook voor leidinggevenden en medewerkers. Daarom is een heldere en overzichtelijke procesomschrijving zo ideaal wanneer je weer even wilt inzoomen en de details wilt weten.

Je voorkomt terugkerende fouten

Een ezel stoot zich geen tweede keer aan dezelfde steen. Daarvoor is een procesbeschrijving een mooi hulpmiddel om fouten te voorkomen. Door de omschrijving helder te omschrijven en aan te vullen of te veranderen wanneer er fouten worden gemaakt. Het is een leerproces en voorkomt in de toekomst dat dezelfde fouten nogmaals worden gemaakt.

Het wiel hoeft niet steeds opnieuw uitgevonden te worden

Je herkent het vast wel als er iemand nieuw wordt aangenomen. Hoe doe je dat altijd? Daarom is het  fijn om dit in een werkproces vastgelegd te hebben. De nieuwe collega kan dit nalezen en zelfstandig hiermee aan het werk gaan. Dit is gelijk goed voor zijn of haar zelfvertrouwen. De inwerktijd zal hiermee ook een stuk korter zijn.

Werkprocessen veranderen levert soms weerstand op

Een grote vraag is natuurlijk hoe je een werkproces gaat veranderen en deze succesvol doorvoert zonder teveel weerstand. Want een verandering heeft meestal direct invloed op het werkproces van jezelf maar ook van je team.

Het vraagt om een andere houding

Het zorgt voor een andere benadering van bepaalde zaken

Digitale hulpmiddelen worden op een andere wijze ingezet

Etc.

Je hebt kans dat je werknemers het niet begrijpen waarom er veranderingen moeten plaatsvinden. Misschien zijn ze bang dat ze nieuwe technieken moeten aanleren. Gelukkig zijn de meeste wel enthousiast. Zij hebben er vertrouwen in dat met een verandering zaken waar ze tegenaan liepen nu verdwijnen en beter worden.

Zo pak je de implementatie van verandering aan!

Met de volgende tips weet jij hoe je een werkproces kunt veranderen zonder dat dit teveel weerstand oproept.

Start met een overzicht

Weet wat het nieuwe werkproces de organisatie moet gaan opleveren en breng het proces in kaart. Begin niet zomaar ergens, maar denk daar met je team over na en verdeel de taken. Begin dan eerst met het schrijven van een inhoudsopgave en vul het dan stap voor stap in. Je kunt ook Monday gebruiken om overzicht te maken en houden.

Less is more

Dikke boekwerken vol met tekst worden niet gelezen en belanden in de kast. Hier heb je daarom niks aan. Begin klein en start met kleine, routinematige projecten. Leerervaringen zijn dan al snel in volgende projecten terug te zien. Op basis van deze ervaringen bepaal je hoe het gewenste effect in de organisatie uiteindelijk bereikt kan worden.

Betrek het team

Organiseer eens een brainstormsessie met je team. Zorg ervoor dat je van iedereen input vraagt. Op deze manier wordt het proces concreet en helder en is er ruimte voor nieuwe ideeën waar je zelf niet aan gedacht hebt.

Maak het visueel

Gebruik plaatjes, checklist en schema’s om veranderingen uit te leggen. Dit ‘leest’ niet alleen makkelijker maar dan blijft het ook beter hangen. Zorg daarnaast voor de juiste hulpmiddelen die nodig zijn voor de verandering.

Kennis

Zorg voor een goede ontwikkeling van de kennis die nodig is voor een verandering in het werkproces. Verandering brengt altijd nieuwe gewoontes en misschien wel nieuwe technieken met zich mee. Cursussen helpen om technieken onder de knie te krijgen. Daarnaast is het aan  te raden om je team te coachen om ze te ondersteunen. Want in het begin is het lastig en wanneer het even tegenzit is de kans groot dat medewerkers terugvallen in oude gewoontes. Dit kun je beter voorkomen door een goede coach in te schakelen.

Discipline

Discipline is echt een vereiste bij het doorvoeren van een verandering. Het is daarom de kunst van de leidinggevende om oude gewoontes niet meer te tolereren. De eerste tijd moet je echt discipline afdwingen om taken volgens de nieuwe werkmethoden te doen.

Deel de verandering

Maak de verandering zichtbaar in de organisatie. Hang de inhoudsopgave of het nieuwe overzicht op in de kantine. Draag successen en goede voorbeelden uit.

Vergeet deze zaken niet bij het beschrijven van een werkproces

Wanneer je begint met het beschrijven van werkprocessen zijn er een aantal zaken die je niet moet vergeten.

Noem geen namen in de procesbeschrijvingen. Zo voorkom je dat je een proces keer op keer moet aanpassen als er nieuwe mensen bij komen.

Maak gebruik van een sjabloon. Met een sjabloon krijgt elke beschrijving dezelfde uitstraling. Dit maakt het professioneel en overzichtelijker. Daarnaast leest het ook makkelijker.

Zorg voor een nette opmaak. Een juiste opmaak zorgt dat het er netjes uitziet. Maak daarom gebruik van koppen, een automatische inhoudsopgave en een paginanummering. Het klinkt simpel maar deze kleine details maken het verschil.

Maak het jezelf niet te moeilijk

Wij vinden dat werkprocessen een must zijn voor elke organisatie. Maar wel op de juiste manier. Daarom nogmaals maak er geen grote boekwerken van. Start niet zonder een plan maar maak het jezelf niet te moeilijk. De kennis is er, dat weten wij zeker het moet alleen nog even overzichtelijk gemaakt worden. Ben je ook overtuigd? Maar kom je er niet uit en wil je onze hulp en ervaring hierbij? Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram