Zaken waar je op moet letten

Een vennootschap onder firma wordt door meerdere ondernemers opgericht. Iedere vennoot brengt iets in de VOF in. Dit kan geld zijn, maar ook arbeid of goederen. Anders dan een B.V. of N.V. hoeft een VOF geen startkapitaal te bezitten voor de oprichting.

Het VOF – contract

Als je van plan bent om een VOF op te richten dan is het verstandig om een vennootschapscontract op te stellen. Het is echter niet verplicht. Maar om onaangename verrassingen te voorkomen adviseren wij dat wel te doen. In een vennootschapscontract maak je met de andere vennoten een aantal afspraken. Deze afspraken hebben betrekking op wie de vennoten van de VOF zijn en wat ze inbrengen evenals de duur waarvoor je de VOF opricht. We zullen een aantal zaken bespreken zodat je een beeld hebt van wat belangrijk is.

Ontbinding

Belangrijk is om de ontbinding van de VOF te beschrijven, hoe regel je alles in geval je de VOF wilt opheffen. Raadzaam is om in ieder geval een inventaris op te maken, zodat je weet welke goederen van weke vennoten zijn. Maar ook te beschrijven hoe de verdeling van inbreng is geregeld, in geval je de VOF wilt ontbinden. Wie van de vennoten heeft waar recht op. In een zaak waarin we hebben geadviseerd hadden beide vennoten geen contract opgesteld, de ontbinding verliep dus uiterst moeizaam en heeft zelf geleid tot een rechtszaak. Dat soort situaties wil je echt voorkomen.

Winst-verliesverdeling

Als VOF zul je de winst willen delen en het verlies met elkaar dragen. Belangrijk is om bij de inbreng de waardering van het goed op te nemen. Geldelijke inbreng laat zich makkelijk waarderen. Maar een vennoot die arbeid inbrengt daar zul je als waardering een percentage in de winst-verliesdeling tegenover moeten zetten. Wat is de arbeid van deze vennoot waard. Hetzelfde geld voor de inbreng van goederen. Op die manier voorkom je dat er discussie ontstaat bij de verdeling van de winst en het verrekenen van het eventuele verlies van de VOF.

Mandaat

Op welke wijze de vennoten de VOF vertegenwoordigen leg je vast in het contract. Je kunt in het contract bepalen dat een van de vennoten slechts een overeenkomst mag aangaan met een andere partij tegen een bepaald geldelijk bedrag. Hierdoor weten de vennoten en de zakelijke relaties precies voor welke bedragen ze contracten mogen aangaan. Dit is wel een belangrijk punt omdat in het geval deze vennoot een contract ondertekent met een hoger bedrag dan het opgegeven bedrag in het vennootschapscontract, dan is deze persoon zelf aansprakelijk en niet de VOF.

Aansprakelijkheid vennoten

Alle vennoten van een VOF zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van een vennootschap. Dat wil zeggen; iedere vennoot voor het geheel van de schuld. Schuldeiser zullen eerst het vermogen van de VOF gebruiken om de schulden af te lossen. Als dit niet voldoende is, zullen zij de vennoten persoonlijk aansprakelijk stellen. Schuldeiser kunnen en mogen in een dergelijk geval beslag leggen op het privévermogen van jouw als ondernemer, maar ook dat van je partner. Een vennoot wordt immers gezien als een eigen eenmanszaak. Het kan dus zijn dat je als ondernemer de schulden van de vennootschap die door een andere vennoot zijn gemaakt moet aflossen met je privévermogen. Dit geldt echter niet voor de privé-schulden van een andere vennoot. Daarvoor is die vennoot zelf aansprakelijk. Het gaat hier echt om schulden van de VOF.
Wat je als ondernemer kunt doen om deze ongewenst situatie te voorkomen is het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Hiermee voorkom je dat jouw partner tevens aansprakelijk is voor de schulden van de VOF. Bij een man-vrouwfirma werken huwelijkse voorwaarden echter niet, dat komt omdat beide personen als vennoot aansprakelijk zijn.

Verder kun je nog met de vennoten afspraken maken over hoe wordt omgaan in geval zich er geen geschil voordoet, afspraken bij arbeidsongeschiktheid, ziekte en of er een concurrentiebeding van kracht is.

Het oprichten van een VOF is niet ingewikkeld, maar toch doe je dit niet zomaar even. Je dient hier goed over na te denken. Indien je afspraken maakt met de andere vennoten dan betekent dat namelijk ook dat je je daaraan dient te houden. Het is dan ook raadzaam om in geval je een VOF wilt oprichten te laten adviseren en bijstaan door een jurist met kennis van zaken.

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. Hoe word je een goede voorzitter van een vergadering

Wanneer je voorzitter bent van een bestuursvergadering heb je een belangrijke taak. Je moet goed kunnen omgaan met verschillende mensen en meningen, ervoor zorgen dat iedereen aan het woord komt en ook niet geheel onbelangrijk, zorgen dat de bestuurders focus houden. Jij faciliteert de discussies en besluitvorming in het belang van de organisatie. Het lijkt zo eenvoudig om de vergadering op tijd te laten beginnen, de orde te bewaren en ervoor zorgen dat er niet teveel door elkaar wordt gepraat. Maar het is een flinke klus met een grote verantwoording die op je schouders ligt. Daarom delen we in deze blog belangrijke vaardigheden die je kunt ontwikkelen om bestuursvergaderingen zo effectief mogelijk te leiden, want hoe word je een goede voorzitter van een vergadering?

Dit is waarom effectief voorzitterschap zo belangrijk is

Wanneer je niet over de geschikte vaardigheden beschikt heeft dat grote gevolgen. Het kan leiden tot verwarring en stilstand van  de vergadering. Maar het zorgt er ook voor dat er overhaaste beslissingen worden genomen, agendapunten worden gemist en dat vergaderingen veel langer duren dan nodig is. Een krachtige voorzitter is daarom essentieel. Volgens het Institute of Directors is de voorzitter verantwoordelijk om vergaderingen naar een gedeelde visie te leiden en de discussies samen te vatten zodat iedereen begrijpt wat er is afgesproken.

Voordelen van effectief voorzitterschap voor de orde in een vergadering

Wanneer je een goede voorzitter bent worden er gericht punten besproken. Dit is echt essentieel omdat bestuurders vaak een volle agenda hebben en snel afdwalen als je hen niet stuurt. Discussies kunnen hoog oplopen en het is aan jou om hier binnen de tijd op een vriendelijke manier richting aan te geven. Het is slim om alle partijen als een team te laten samenwerken, ook al is dit soms een grote uitdaging. Met een goede voorzitter worden alle zaken besproken binnen de afgesproken tijd en dat past perfect bij de volle agenda’s van bestuurders. Hieronder volgen verschillende vaardigheden die onmisbaar zijn voor goed voorzitterschap.     

Actief luisteren

Het is belangrijk om actief te luisteren zodat je de volledige boodschap van degene die aan het woord is begrijpt en kunt samenvatten. Je hoeft niet de essentie van iemands argument te begrijpen maar je moet ervoor zorgen dat de discussie efficiënt en gefocust blijft. Actief luisteren doe je door:

Alle afleidingen uit te sluiten en aandacht te geven aan de persoon die aan het woord is. Kijk hem aan en lees zijn bodylanguage.

Een open houding aan te nemen zodat je de spreker laat zien dat je luistert en geïnteresseerd bent. Geef bijvoorbeeld een glimlach, knik een keer of moedig aan om door te gaan.

Te vragen als iets niet duidelijk is en dan de punten samen te vatten. Vergeet ook niet te vragen of je het juist begrepen hebt.

Te luisteren zonder na te denken over een antwoord of tegenargument zolang de persoon in kwestie aan het woord is.

Effectieve communicatie

Wanneer je een vergadering voorzit bedenk dan dat bestuurders dagelijks worden overladen met informatie. Zorg daarom voor een bondige communicatie, zowel mondeling als schriftelijk. Het zorgt er voor dat agendapunten worden afgewerkt en dat er minder discussies zonder doel ontstaan. Als leider moet je effectief communiceren. Het handboek "effectief leiderschap" is dan onmisbaar.

Assertief

Het is jouw taak dat iedereen in de vergadering zijn mening kan geven. Daarnaast heb je de agendapunten die binnen een bepaalde tijd afgerond moet worden. Daarom is het belangrijk om assertief te zijn op het juiste moment. Je moet inschatten wanneer een punt van de agenda moet worden afgesloten of dat je juist moet doorvragen over bepaalde standpunten. Dit kan behoorlijk lastig zijn zeker wanneer er over een belangrijk onderwerp wordt vergaderd. Het is aan jou om ervoor te  zorgen dat sommige bestuurders het gesprek niet overnemen en iedereen zijn zegje kan doen. Je moet continue de juiste balans zien te vinden.

Onpartijdig

Een belangrijke vaardigheid en ook een moeilijke is dat je altijd onpartijdig bent. Dit betekent dat je onafhankelijke informatie geeft en bij de feiten blijft. Natuurlijk mag je wel stemmen maar pas op dat je jouw mening niet laat doorschemeren.

Aanpassingsvermogen

Het is heel belangrijk dat je als voorzitter in staat moet zijn om je aan te passen aan verschillende persoonlijkheden. Je moet weten wat iedereen motiveert en ervoor zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt en durft te spreken of deel te nemen aan een discussie. Hierdoor bouw je aan een hecht bestuur dat in staat is om te gaan met het bedrijfsleven en alle uitdagingen die daarbij komen kijken.

Leiderschap is inleven

In een vergadering kunnen de emoties soms hoog oplopen. Het is belangrijk om altijd respectvol te blijven. Met de juiste begeleiding tijdens de vergadering  zorg je ervoor dat deze effectief en productief verloopt met gemotiveerde deelnemers.

Extra bonustips voor een actieve vergadering

De meeste vinden vergaderingen nooit leuk en ze kunnen dan ook maar kort hun aandacht vasthouden. Een grote ergernis is dat vergaderingen veel te lang duren. Zorg dat je daarom zo kort mogelijk vergadert en zet de belangrijkste zaken bovenaan op de agenda. Vergader altijd als dat mogelijk is een comfortabele omgeving en betrek de mensen die niets hebben gezegd. Vraag ze naar hun mening en vat discussies samen om de deelnemers bij de les te houden. Misschien is brainstormen wel een mooie tool om tot een effectievere vergadering te komen.

Ook als voorzitter ben je een volwaardig bestuurslid met stemrecht

Als voorzitter heb je recht op een eigen mening maar is het je taak om alles op een onpartijdige manier aan bod te laten komen. Zorg ervoor dat iedereen aan het woord komt en dat je luistert naar wat iedereen zegt. Je moet je inleven in de deelnemers en alles vastleggen zonder dat je de tijd vergeet. Wil je ook eens lezen hoe top voorzitters het doen, lees dan het boek "boven de partijen" over hoe de de tweede kamer goed leidt.

Hulp bij het organiseren van een vergadering?

Wil je hulp krijgen om effectief te communiceren? Zodat jij je taak als voorzitter goed kan uitvoeren. Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

Zo werk je digitaal samen

We werken met zijn allen weer of nog steeds grotendeels thuis. Het is daarom extra belangrijk om verbonden te blijven met elkaar. Je loopt nu niet even snel naar elkaars kantoor voor een kort overleg en je maakt ook geen praatje meer bij het koffiezetapparaat. Om het digitaal samenwerken mogelijk te maken is het van groot belang dat je goede afspraken maakt over vergaderingen, communicatiekanalen en over de bereikbaarheid. Wanneer dit voor iedereen duidelijk is stijgt de productiviteit en verlopen online meetings soepel en werk je een stuk efficiënter. Met deze blog delen we handige tips over digitaal samenwerken.

“Samenkomen is een begin;

Samen blijven is vooruitgang;

Samenwerken is succes.”

Henry Ford

Maak afspraken over online vergaderen

Online vergaderen is natuurlijk heel iets anders als met elkaar in een ruimte vergaderen. Maar online vergaderen moet net zo goed serieus genomen worden om effectief te blijven. Maar daarom goede afspraken:

Over te laat komen

Wie houdt de notulen bij

Hoe communiceer je met elkaar zodat niet iedereen door elkaar heen praat

Lees meer over hoe je efficiënt online vergadert in "effectief thuiswerken en online vergaderen"

Zorg voor een agenda of doel

Online vergaderen is al best lastig voor sommigen en helemaal als het niet van tevoren helder is waarvoor je mensen bij elkaar laat komen. Zorg daarom altijd voor een duidelijke agenda of een doel waarom je vergadert. Hierdoor verloopt de vergadering soepel en hoeft het niet onnodig lang te duren.

Maak de vergadertijd korter

Een fysieke vergadering duurt al snel een uur. Maar voor een online vergadering is dit veel te lang. Mensen moeten ook tijd krijgen om een eventueel volgend overleg voor te bereiden. Kies daarom voor een kortere tijd, bijvoorbeeld een half uur of 3 kwartier.

Vermeld in je e-mail welk type bericht het is

Door in de onderwerpregel direct te vermelden waarover het gaat is dit een stuk duidelijker. Zorg voor 3 overzichtelijke meldingen die voor iedereen duidelijk is:

Ter info

Actie

Besluit

Kies welke kanalen je gebruikt

Doordat je aan verschillende projecten werkt met verschillende mensen is de kans groot dat je elkaar overspoelt met informatie. Hierdoor is de kans groot dat je berichten mist. Zorg daarom dat er per project duidelijkheid is in de communicatie. Communiceer met de chat, e-mail of maak opmerkingen in de documenten. Dit is essentieel om goed digitaal samen te werken en om alle documenten terug te vinden.

Maak 2 app groepen

Er wordt heel wat geappt tussen collega’s of teams. Het is daarom aan te raden om speciale app groepen te splitsen zodat niet alles door elkaar heen loopt. Maak een app groep die alleen zakelijk wordt gebruikt. Hierin communiceer je over de feitelijke en nuttige informatie die nodig zijn. En maak daarnaast een app groep aan voor de leuke, niet zakelijke berichten. In deze app kan iedereen zelf bepalen of ze deelnemen. In deze app groep deel je dan grappige dingen, felicitaties enz. Op deze manier blijven werk gerelateerde app gescheiden van de ‘fun’ apps.

Werk met WhatsApp op de pc

In sommige bedrijven is deze website voor WhatsApp geblokkeerd. Probeer het voor elkaar te krijgen dat je hiermee mag werken. Het bespaart zoveel tijd en energie, daarom is het een echte aanrader.

Vergeet het versiebeheer niet

Wanneer je met verschillende personen aan een document werkt, heb je voor je het doorhebt tig verschillende versies van dit document. Dat werkt behoorlijk lastig want wat is nu de juiste? En in welk document is wat veranderd? Zorg daarom altijd dat de laatste versie van een document actueel is en communiceer waar je dit kunt vinden. Verwijder ook alle vorige versies zodat er geen onduidelijkheid ontstaat.

Mail geen documenten heen en weer

Het is altijd makkelijk om een document te mailen naar een collega. Deze leest het, past het eventueel aan en stuurt het weer terug. Erg verwarrend, want wanneer het bij collega nummer 3 of 4 aankomt weet niemand meer wat er is gebeurd en welk document het juiste document is. Mail daarom geen documenten heen en weer naar collega’s. Beter is het om te verwijzen naar een map op de gezamenlijke harde schijf waar het document te vinden is.

Maak ook gebruik van een tool zoals Monday. Hierin werk je op afstand samen, houd je acties bij en kun je gehele projecten monitoren.

Laat weten wanneer je bereikbaar bent

Iedereen is verschillend en nu we veel thuiswerken, werken we ook op verschillende tijden. De één kruipt het liefst ’s avonds achter de laptop om lekker door te werken maar een ander is juist een ochtendmens en klapt de laptop om 17u  dicht. Laat daarom altijd weten wanneer je bereikbaar bent en respecteer de tijden van collega’s wanneer zij niet meer gestoord willen worden.

Leer meer over digitaal samenwerken

Met bovenstaande tips weet je wat je te doen staan en wordt je digitaal steeds handiger. Blijft het lastig en wil je dat digitaal werken nog beter, sneller en makkelijker gaat zonder dat je er gestrest van wordt? Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

Grip op je zaak: afbreken van onderhandelingen

‘We hebben allebei gezegd dat is goed, dus de deal is rond en het gaat goedkomen’. Maar toch ging het even fout. De deal ging opeens niet meer door... Afspraak is afspraak zou je zeggen. En dat is in principe ook zo. Maar soms loopt het toch even anders.

In het bedrijfsleven worden dagelijks onderhandelingen gevoerd. Vaak gaat dit goed, maar soms ook niet: dan breekt één van de partijen de onderhandelingen af, tot teleurstelling van de andere partij. Wanneer mag dat, en wanneer niet meer?

Onderhandelen

Het uitgangspunt is dat alle partijen open een onderhandeling moeten kunnen starten. Dat betekent ook dat het partijen in beginsel de vrijheid hebben om die onderhandelingen ook weer af te breken. Die vrijheid in onderhandelingen is echter wel begrensd. Onderhandelingen kunnen zich in een ver gevorderd stadium bevinden  – tot een punt waarop het partijen niet meer vrijstaat die onderhandelingen zonder meer af te breken. Wanneer dit moment bereikt is is niet altijd even gemakkelijk te zeggen. Elke situatie is namelijk weer anders. Het komt aan op datgene wat partijen over en weer redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten.

In een zaak die ik (Debby) heb behandeld was het voor de ene partij helder dat de overeenkomst was gesloten, omdat er al over de uitvoering afspraken werden gemaakt en toegezegd. De andere partij beriep zich erop dat dit niet zo was, er lag immers geen handtekening van de bestuurder. De onderhandelingen werden stopgezet. De rechtbank oordeelde dat in dit geval de handtekening nodig was en dat de onderhandelingen, ondanks dat gesproken werd over de uitvoering en daar ook naar werd gehandeld, mochten worden afgebroken. Mijn cliënt was terecht zeer teleurgesteld.

En wat als één onderhandelingspartij de onderhandelingen toch afbreekt, ook al is het stadium bereikt dat deze niet meer mogen worden afgebroken? De teleurgestelde partij heeft dan de keuze uit twee opties. Hij kan van de wederpartij verlangen dat hij verder onderhandelt tot een overeenkomst is gesloten, of hij kan schadevergoeding eisen.

Hoe kun je dit nu voorkomen?

Wil je als ondernemer de vrijheid houden om de onderhandelingen af te breken, zorg er dan voor dat je dit duidelijk communiceert. Spreek met elkaar steeds af in welke fase je met elkaar bevindt in de onderhandelingen. Verkenning, bespreking van essentiële onderdelen of de slotfase waarin de overeenkomst zal worden ondertekend.

Tips

Maak voorbehouden (financiering, goedkeuring AvA of RvC, schriftelijk ondertekende overeenkomst).

Communiceer over het moment waarop onderhandelingen nog mogen worden afgebroken.

Stel een alternatief scenario voor zodat je daarop kunt terugvallen.

Leg deze afspraken ook vast met elkaar.

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram