Grip op je zaak: Wet Homologatie onderhands akkoord

''Als ik deze schulden niet meer kan betalen, dan moet ik stoppen met mijn bedrijf.'' Dat zei een klant van mij op enig moment tegen mij. Dat had wel impact, deze hele zaak. Ik zag dat het de ondernemer echt raakte.

In sommige gevallen (en in dit geval) kun je dan een beroep op de Wet Homologatie onderhands akkoord doen.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord

De WHOA is vooral bedoeld om bedrijven die in de kern gezond zijn, maar een te hoge schuldenlast hebben, nieuw toekomstperspectief te bieden waarbij een faillissement wordt voorkomen. De WHOA kan ook gehanteerd worden als de ondernemer wil stoppen met zijn bedrijf. In dat geval wordt de resterende waarde in het bedrijf verdeeld onder de schuldeisers en kan eveneens een faillissement worden voorkomen.

Als ondernemer mag je zelf een procedure starten. Als ondernemer mag je nog steeds, net als voorheen, afspraken te maken met schuldeisers zonder dat daar een rechter of formele procedure aan te pas komt. Dat houdt in dat het onderhandsakkoord op een veel meer flexibelere wijze tot stand komt, en het kost ook nog eens minder geld. Wel is het verstandig om je te laten bijstaan door een jurist met kennis van zaken. Want het treffen van een crediteurenakkoord is geen eenvoudige zaak, en behoeft toch enige expertise.

Hoe gaat zo’n WHOA procedure nu?

Als ondernemer dien je om in aanmerking te komen voor het WHOA traject een herstelplan op te stellen. Van belang is om hierin het bestaansrecht en toekomstperspectief van de onderneming te schetsen. Met name dient hierbij naar voren te komen dat je bedrijf in staat is om de voorgestelde sanering te financieren. Vervolgens dien je een aanbod uit te werken dat kan worden aangeboden aan je schuldeisers. Dit aanbod leg je vervolgens voor aan de rechtbank ter goedkeuring.

Als jurist sta ik vaak ondernemers bij die een herstructurering binnen hun bedrijf willen doorvoeren. Om verschillende redenen kan dat natuurlijk zijn, maar vaak ligt er een financieel probleem aan ten grondslag. Samen met mijn zakenpartner Deborah kijken wij dan naar aspecten als bedrijfsvoering, juridische zaken en de financiële aangelegenheden. Op basis van een aantal gesprekken wordt een plan van aanpak opgesteld en naar wens een plan van realisatie. Ook is het mogelijk om een bedrijfscontinuïteitsplan op te stellen dan wel met ons te spreken over bedrijfsovername/bedrijfsopvolging.

Wil je een keer van gedachten wisselen over je bedrijf? Neem contact met ons op via de deze link. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram