Grip op je zaak: afbreken van onderhandelingen

‘We hebben allebei gezegd dat is goed, dus de deal is rond en het gaat goedkomen’. Maar toch ging het even fout. De deal ging opeens niet meer door... Afspraak is afspraak zou je zeggen. En dat is in principe ook zo. Maar soms loopt het toch even anders.

In het bedrijfsleven worden dagelijks onderhandelingen gevoerd. Vaak gaat dit goed, maar soms ook niet: dan breekt één van de partijen de onderhandelingen af, tot teleurstelling van de andere partij. Wanneer mag dat, en wanneer niet meer?

Onderhandelen

Het uitgangspunt is dat alle partijen open een onderhandeling moeten kunnen starten. Dat betekent ook dat het partijen in beginsel de vrijheid hebben om die onderhandelingen ook weer af te breken. Die vrijheid in onderhandelingen is echter wel begrensd. Onderhandelingen kunnen zich in een ver gevorderd stadium bevinden  – tot een punt waarop het partijen niet meer vrijstaat die onderhandelingen zonder meer af te breken. Wanneer dit moment bereikt is is niet altijd even gemakkelijk te zeggen. Elke situatie is namelijk weer anders. Het komt aan op datgene wat partijen over en weer redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten.

In een zaak die ik (Debby) heb behandeld was het voor de ene partij helder dat de overeenkomst was gesloten, omdat er al over de uitvoering afspraken werden gemaakt en toegezegd. De andere partij beriep zich erop dat dit niet zo was, er lag immers geen handtekening van de bestuurder. De onderhandelingen werden stopgezet. De rechtbank oordeelde dat in dit geval de handtekening nodig was en dat de onderhandelingen, ondanks dat gesproken werd over de uitvoering en daar ook naar werd gehandeld, mochten worden afgebroken. Mijn cliënt was terecht zeer teleurgesteld.

En wat als één onderhandelingspartij de onderhandelingen toch afbreekt, ook al is het stadium bereikt dat deze niet meer mogen worden afgebroken? De teleurgestelde partij heeft dan de keuze uit twee opties. Hij kan van de wederpartij verlangen dat hij verder onderhandelt tot een overeenkomst is gesloten, of hij kan schadevergoeding eisen.

Hoe kun je dit nu voorkomen?

Wil je als ondernemer de vrijheid houden om de onderhandelingen af te breken, zorg er dan voor dat je dit duidelijk communiceert. Spreek met elkaar steeds af in welke fase je met elkaar bevindt in de onderhandelingen. Verkenning, bespreking van essentiële onderdelen of de slotfase waarin de overeenkomst zal worden ondertekend.

Tips

Maak voorbehouden (financiering, goedkeuring AvA of RvC, schriftelijk ondertekende overeenkomst).

Communiceer over het moment waarop onderhandelingen nog mogen worden afgebroken.

Stel een alternatief scenario voor zodat je daarop kunt terugvallen.

Leg deze afspraken ook vast met elkaar.

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram