Schade verhalen….nog zo eenvoudig niet

Je kunt schade lijden door verschillende omstandigheden. Zo kun je en ongeval krijgen, letsel oplopen of er ontstaat schade aan je eigendomen door derden.  ‘Even Apeldoorn’ bellen zou je dan kunnen doen, maar je kunt er ook voor kiezen om een professionele jurist om hulp te vragen. In de meeste gevallen heb je dan een betrokken jurist die de zaak snel voor je behandeld.

De verzekering

Schade verhalen is meer dan alleen een verzekeringskwestie. Je zult de persoon aansprakelijk moeten stellen. Zowel via de verzekering maar ook in persoon. Het kan namelijk voorkomen dat de verzekering niet gaat betalen, en dan. Blijf je met de kosten zitten? Een goede jurist zou zeggen van niet. Je dient de persoon die je de schade heeft berokkend om die reden dan óók persoonlijk aansprakelijk te stellen. Als de verzekeringsmaatschappij niet uitbetaald, dan zal de persoon zelf voor de kosten op moeten draaien.

Tekortkoming in de nakoming overeenkomst

Schade kan bovendien ook ontstaan doordat verplichtingen uit een overeenkomst niet worden nagekomen, dat heet tekortkoming in de nakoming. Ook dan zal je de tegenpartij persoonlijk aansprakelijk moeten stellen. Een overeenkomst gaat uit van wederzijdse verplichtingen, vaak betaling en levering. Het gaat te ver om dit blog verder in te gaan op de regels omtrent nakoming van overeenkomsten. Voor nu kunnen we zeggen dat als een persoon de verplichting van de overeenkomst niet nakomt je hem of haar nog een termijn voor nakoming kunt gunnen. Blijft nakoming van de verplichting uit, dan kan je de persoon aansprakelijk stellen voor de tekortkoming in de nakoming.

Let er wel op dat als je schade wilt verhalen je dit binnen 5 jaar doet. Want anders verjaard de zaak. Zorg ook dat je de brief aangetekend verstuurd, zodat je zeker weet dat de persoon de brief ontvangt. Omschrijf zo volledig mogelijk de door jouw geleden schade en het schadebedrag. Je kunt ook een expert raadplegen om de schade vast te laten stellen. Of laat je adviseren door een jurist die verstand van zaken heeft op dit gebied.

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

Brainstormen doe je zo

Brainstormen is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Door te brainstormen breng je alleen of in een groep in een ontspannen sfeer ideeën naar voren. Het bevordert de betrokkenheid van de medewerkers in een organisatie. Door te brainstormen word je creatiever en werk je een stuk efficiënter. Het is daarom een belangrijk communicatiemiddel bij verbeterprocessen. In deze blog geven we je tips zodat je het meest mogelijke uit een brainstorm haalt.

Wat is brainstormen?

Dit zegt Wikipedia: Brainstormen is een creativiteitstechniek met als doel snel, veel nieuwe ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk te genereren. Het kenmerk van een brainstormsessie is dat het waardeoordeel over de geopperde ideeën wordt uitgesteld totdat alle ideeën zijn opgesomd. Het is dus een creatieve mogelijkheid om de geest en kennis in te zetten voor kwaliteitsverbetering. Je kunt het brainstormen inzetten voor het vaststellen van een probleem maar ook voor het bedenken van de oorzaak en de oplossing. Er wordt gebruik gemaakt van de denkkracht, kennis en ervaring van de mensen, wat wordt aangevuld met metingen en analyses.

Waarom moet je brainstormen?

Elk bedrijf kent tijden dat er problemen ontstaan. Problemen die een creatieve oplossing vereisen als:

We willen meer bezoekers naar onze website.

De samenwerking binnen het team moet efficiënter worden.

Er moet een nieuw concept bedacht worden om de vergaderingen beter te laten verlopen.

Etc.

Maar omdat we allemaal druk zijn, lange werkdagen maken zijn deze ideeën voor de oplossing vaak ver te zoeken. Ze zijn er wel, maar we gunnen ons geen tijd om ze te zoeken omdat we zijn allang blij zijn als we onze laptop aan het einde van de dag afsluiten. Herkenbaar? Dat is waarom een brainstormsessie aan te raden is. Want brainstormen stimuleert het brein op een manier dat bij iedereen creatieve ideeën tevoorschijn komen. Er komen tijdens deze sessies vaak nieuwe inzichten en ook nieuwe oplossingen voor een probleem naar boven.

Brainstormregels

Overal zijn bepaalde regels voor om zaken soepel te laten verlopen, dit geldt ook voor het brainstormen. Het is bij een brainstormsessie erg belangrijk om iedereen de kans te geven zijn denkproces naar voren te brengen. Het is dus niet de bedoeling om direct kritiek te leveren wanneer iemand een idee heeft. Schrijf op wat je hoort en ga vanuit daar verder. Denk niet aan de nadelen die er ongetwijfeld direct komen maar denk alleen aan de voordelen. Leg vervolgens alle oorzaak- en gevolgverschijnselen vast in een spreidingsdiagram.

Tips voor een fijne effectieve brainstormsessie

Een brainstormsessie is heel effectief maar teamwork is hiervoor wel erg belangrijk. Voor je het doorhebt zijn er heel veel ideeën maar is er niet genoeg focus om ermee verder te gaan. Het resultaat kan dan aan het einde van een sessie behoorlijk chaotisch zijn. Daarom wat praktische tips voor een goede brainstormsessie:

Benoem een voorzitter

Het is aan te raden een voorzitter te benoemen. Deze stuurt het proces en bepaalt de regels en zorgt ervoor dat deze in acht worden genomen. Kies iemand die onpartijdig is en die niet bang is om een gesprek te leiden zodat iedereen de kans krijgt aan het woord te komen.

Maak je team

Om effectief te brainstormen is het aan te raden om een team samen te stellen met verschillende achtergronden en uit verschillende vakgebieden. Zorg er voor dat de groep niet te groot is maar hou het bij een team van tussen de 6 en 10 personen.

Brainstorm altijd met een agenda

Net als bij een vergadering heeft een brainstormsessie een agenda nodig. Verstuur deze van tevoren zodat iedereen weet wat het doel is. Het motiveert ook om met een goede voorbereiding te beginnen. Op de agenda komen bijvoorbeeld de volgende punten:

Het probleem dat opgelost moet worden

Stel vragen waarover de deelnemers vast na kunnen denken

Laat iedereen vast ideeën bedenken

Etc.

Leg elke brainstorm vast door te notuleren

Tijdens een sessie komen er heel veel ideeën waarvan de  één perfect is en de ander wat minder. Maar het is belangrijk om zoveel mogelijk vast te leggen door het op te schrijven. Het zijn juist de kleine dingen die je anders mist maar die de organisatie naar de juiste oplossing brengt. Een handig hulpmiddel hiervoor is een digitaal whiteboard. Na afloop van de brainstormsessie stuur je een groepsmail met een samenvatting en de vervolgstappen die afgesproken zijn.

Werk ideeën uit

Tijdens een brainstorm staat spontaniteit centraal. Er is vaak veel creativiteit en aan het eind is er een lange lijst ontstaan met ideeën. Nu is het tijd om al deze ideeën te ordenen om ze als basis te gebruiken. Er zullen patronen en overeenkomsten zichtbaar worden die meegenomen worden in een volgende sessie.

Noteer je ideeën bijvoorbeeld in een notitieboek, zo heb je ze altijd bij de hand.

Brainstormtechnieken

Er zijn verschillende technieken voor een brainstormsessie. We hebben er een paar voor je op een rij gezet.

Mindmap – Heeft als doel om snel en duidelijk ideeën in kaart te brengen. Het zorgt ervoor dat je alle associaties aan elkaar verbindt en nieuwe connecties ontdekt.  Je werkt visueel en dit is overzichtelijk voor je brein. Het is een veelgebruikte techniek welke iedereen kent.

Wisselstorming – Hier verplaats je je in een ander personage. Bijvoorbeeld een bekend persoon, een docent of misschien zelfs een stripfiguur. Hoe kijkt deze persoon naar het probleem?

Omgekeerd brainstormen – Je draait het proces om en bedenkt manieren om te voorkomen dat je doel behaald wordt. Vervolgens draai je dit om naar iets wat helpt met het oplossen van je probleemstelling.

Brainwriting – Hierbij is het de bedoeling dat alle deelnemers 3 ideeën of oplossingen voor het probleem opschrijven op een post-it binnen 5/10 minuten. Nadat de tijd voorbij is geeft elke deelnemer zijn briefje door aan de persoon rechts en zo draait het door tot iedereen elkaars briefje heeft gezien. Daarna kiest iedereen een top-3 van de naar zijn mening beste ideeën en deze worden op een bord of muur geplakt. Welke ideeën worden het vaakste genoemd?

Wil je meer lezen over brainstormen, lees dan dit leuke boek!

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Een brainstormsessie is weer eens wat anders dan een ‘normale’ werkdag. Doe de sessie daarom op een plek waar je normaal niet zit. De omgeving heeft namelijk veel invloed op het resultaat. Zorg er ook voor dat iedereen comfortabel kan zitten, er genoeg ruimte is en zorg voor wat lekkers. Door te brainstormen over mogelijke oplossingen voor een probleem kom je tot nieuwe inzichten. Heb je hulp nodig om een brainstormsessie te organiseren?

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

Zaken waar je op moet letten

Een vennootschap onder firma wordt door meerdere ondernemers opgericht. Iedere vennoot brengt iets in de VOF in. Dit kan geld zijn, maar ook arbeid of goederen. Anders dan een B.V. of N.V. hoeft een VOF geen startkapitaal te bezitten voor de oprichting.

Het VOF – contract

Als je van plan bent om een VOF op te richten dan is het verstandig om een vennootschapscontract op te stellen. Het is echter niet verplicht. Maar om onaangename verrassingen te voorkomen adviseren wij dat wel te doen. In een vennootschapscontract maak je met de andere vennoten een aantal afspraken. Deze afspraken hebben betrekking op wie de vennoten van de VOF zijn en wat ze inbrengen evenals de duur waarvoor je de VOF opricht. We zullen een aantal zaken bespreken zodat je een beeld hebt van wat belangrijk is.

Ontbinding

Belangrijk is om de ontbinding van de VOF te beschrijven, hoe regel je alles in geval je de VOF wilt opheffen. Raadzaam is om in ieder geval een inventaris op te maken, zodat je weet welke goederen van weke vennoten zijn. Maar ook te beschrijven hoe de verdeling van inbreng is geregeld, in geval je de VOF wilt ontbinden. Wie van de vennoten heeft waar recht op. In een zaak waarin we hebben geadviseerd hadden beide vennoten geen contract opgesteld, de ontbinding verliep dus uiterst moeizaam en heeft zelf geleid tot een rechtszaak. Dat soort situaties wil je echt voorkomen.

Winst-verliesverdeling

Als VOF zul je de winst willen delen en het verlies met elkaar dragen. Belangrijk is om bij de inbreng de waardering van het goed op te nemen. Geldelijke inbreng laat zich makkelijk waarderen. Maar een vennoot die arbeid inbrengt daar zul je als waardering een percentage in de winst-verliesdeling tegenover moeten zetten. Wat is de arbeid van deze vennoot waard. Hetzelfde geld voor de inbreng van goederen. Op die manier voorkom je dat er discussie ontstaat bij de verdeling van de winst en het verrekenen van het eventuele verlies van de VOF.

Mandaat

Op welke wijze de vennoten de VOF vertegenwoordigen leg je vast in het contract. Je kunt in het contract bepalen dat een van de vennoten slechts een overeenkomst mag aangaan met een andere partij tegen een bepaald geldelijk bedrag. Hierdoor weten de vennoten en de zakelijke relaties precies voor welke bedragen ze contracten mogen aangaan. Dit is wel een belangrijk punt omdat in het geval deze vennoot een contract ondertekent met een hoger bedrag dan het opgegeven bedrag in het vennootschapscontract, dan is deze persoon zelf aansprakelijk en niet de VOF.

Aansprakelijkheid vennoten

Alle vennoten van een VOF zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van een vennootschap. Dat wil zeggen; iedere vennoot voor het geheel van de schuld. Schuldeiser zullen eerst het vermogen van de VOF gebruiken om de schulden af te lossen. Als dit niet voldoende is, zullen zij de vennoten persoonlijk aansprakelijk stellen. Schuldeiser kunnen en mogen in een dergelijk geval beslag leggen op het privévermogen van jouw als ondernemer, maar ook dat van je partner. Een vennoot wordt immers gezien als een eigen eenmanszaak. Het kan dus zijn dat je als ondernemer de schulden van de vennootschap die door een andere vennoot zijn gemaakt moet aflossen met je privévermogen. Dit geldt echter niet voor de privé-schulden van een andere vennoot. Daarvoor is die vennoot zelf aansprakelijk. Het gaat hier echt om schulden van de VOF.
Wat je als ondernemer kunt doen om deze ongewenst situatie te voorkomen is het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Hiermee voorkom je dat jouw partner tevens aansprakelijk is voor de schulden van de VOF. Bij een man-vrouwfirma werken huwelijkse voorwaarden echter niet, dat komt omdat beide personen als vennoot aansprakelijk zijn.

Verder kun je nog met de vennoten afspraken maken over hoe wordt omgaan in geval zich er geen geschil voordoet, afspraken bij arbeidsongeschiktheid, ziekte en of er een concurrentiebeding van kracht is.

Het oprichten van een VOF is niet ingewikkeld, maar toch doe je dit niet zomaar even. Je dient hier goed over na te denken. Indien je afspraken maakt met de andere vennoten dan betekent dat namelijk ook dat je je daaraan dient te houden. Het is dan ook raadzaam om in geval je een VOF wilt oprichten te laten adviseren en bijstaan door een jurist met kennis van zaken.

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. Hoe word je een goede voorzitter van een vergadering

Wanneer je voorzitter bent van een bestuursvergadering heb je een belangrijke taak. Je moet goed kunnen omgaan met verschillende mensen en meningen, ervoor zorgen dat iedereen aan het woord komt en ook niet geheel onbelangrijk, zorgen dat de bestuurders focus houden. Jij faciliteert de discussies en besluitvorming in het belang van de organisatie. Het lijkt zo eenvoudig om de vergadering op tijd te laten beginnen, de orde te bewaren en ervoor zorgen dat er niet teveel door elkaar wordt gepraat. Maar het is een flinke klus met een grote verantwoording die op je schouders ligt. Daarom delen we in deze blog belangrijke vaardigheden die je kunt ontwikkelen om bestuursvergaderingen zo effectief mogelijk te leiden, want hoe word je een goede voorzitter van een vergadering?

Dit is waarom effectief voorzitterschap zo belangrijk is

Wanneer je niet over de geschikte vaardigheden beschikt heeft dat grote gevolgen. Het kan leiden tot verwarring en stilstand van  de vergadering. Maar het zorgt er ook voor dat er overhaaste beslissingen worden genomen, agendapunten worden gemist en dat vergaderingen veel langer duren dan nodig is. Een krachtige voorzitter is daarom essentieel. Volgens het Institute of Directors is de voorzitter verantwoordelijk om vergaderingen naar een gedeelde visie te leiden en de discussies samen te vatten zodat iedereen begrijpt wat er is afgesproken.

Voordelen van effectief voorzitterschap voor de orde in een vergadering

Wanneer je een goede voorzitter bent worden er gericht punten besproken. Dit is echt essentieel omdat bestuurders vaak een volle agenda hebben en snel afdwalen als je hen niet stuurt. Discussies kunnen hoog oplopen en het is aan jou om hier binnen de tijd op een vriendelijke manier richting aan te geven. Het is slim om alle partijen als een team te laten samenwerken, ook al is dit soms een grote uitdaging. Met een goede voorzitter worden alle zaken besproken binnen de afgesproken tijd en dat past perfect bij de volle agenda’s van bestuurders. Hieronder volgen verschillende vaardigheden die onmisbaar zijn voor goed voorzitterschap.     

Actief luisteren

Het is belangrijk om actief te luisteren zodat je de volledige boodschap van degene die aan het woord is begrijpt en kunt samenvatten. Je hoeft niet de essentie van iemands argument te begrijpen maar je moet ervoor zorgen dat de discussie efficiënt en gefocust blijft. Actief luisteren doe je door:

Alle afleidingen uit te sluiten en aandacht te geven aan de persoon die aan het woord is. Kijk hem aan en lees zijn bodylanguage.

Een open houding aan te nemen zodat je de spreker laat zien dat je luistert en geïnteresseerd bent. Geef bijvoorbeeld een glimlach, knik een keer of moedig aan om door te gaan.

Te vragen als iets niet duidelijk is en dan de punten samen te vatten. Vergeet ook niet te vragen of je het juist begrepen hebt.

Te luisteren zonder na te denken over een antwoord of tegenargument zolang de persoon in kwestie aan het woord is.

Effectieve communicatie

Wanneer je een vergadering voorzit bedenk dan dat bestuurders dagelijks worden overladen met informatie. Zorg daarom voor een bondige communicatie, zowel mondeling als schriftelijk. Het zorgt er voor dat agendapunten worden afgewerkt en dat er minder discussies zonder doel ontstaan. Als leider moet je effectief communiceren. Het handboek "effectief leiderschap" is dan onmisbaar.

Assertief

Het is jouw taak dat iedereen in de vergadering zijn mening kan geven. Daarnaast heb je de agendapunten die binnen een bepaalde tijd afgerond moet worden. Daarom is het belangrijk om assertief te zijn op het juiste moment. Je moet inschatten wanneer een punt van de agenda moet worden afgesloten of dat je juist moet doorvragen over bepaalde standpunten. Dit kan behoorlijk lastig zijn zeker wanneer er over een belangrijk onderwerp wordt vergaderd. Het is aan jou om ervoor te  zorgen dat sommige bestuurders het gesprek niet overnemen en iedereen zijn zegje kan doen. Je moet continue de juiste balans zien te vinden.

Onpartijdig

Een belangrijke vaardigheid en ook een moeilijke is dat je altijd onpartijdig bent. Dit betekent dat je onafhankelijke informatie geeft en bij de feiten blijft. Natuurlijk mag je wel stemmen maar pas op dat je jouw mening niet laat doorschemeren.

Aanpassingsvermogen

Het is heel belangrijk dat je als voorzitter in staat moet zijn om je aan te passen aan verschillende persoonlijkheden. Je moet weten wat iedereen motiveert en ervoor zorgen dat iedereen zich op zijn gemak voelt en durft te spreken of deel te nemen aan een discussie. Hierdoor bouw je aan een hecht bestuur dat in staat is om te gaan met het bedrijfsleven en alle uitdagingen die daarbij komen kijken.

Leiderschap is inleven

In een vergadering kunnen de emoties soms hoog oplopen. Het is belangrijk om altijd respectvol te blijven. Met de juiste begeleiding tijdens de vergadering  zorg je ervoor dat deze effectief en productief verloopt met gemotiveerde deelnemers.

Extra bonustips voor een actieve vergadering

De meeste vinden vergaderingen nooit leuk en ze kunnen dan ook maar kort hun aandacht vasthouden. Een grote ergernis is dat vergaderingen veel te lang duren. Zorg dat je daarom zo kort mogelijk vergadert en zet de belangrijkste zaken bovenaan op de agenda. Vergader altijd als dat mogelijk is een comfortabele omgeving en betrek de mensen die niets hebben gezegd. Vraag ze naar hun mening en vat discussies samen om de deelnemers bij de les te houden. Misschien is brainstormen wel een mooie tool om tot een effectievere vergadering te komen.

Ook als voorzitter ben je een volwaardig bestuurslid met stemrecht

Als voorzitter heb je recht op een eigen mening maar is het je taak om alles op een onpartijdige manier aan bod te laten komen. Zorg ervoor dat iedereen aan het woord komt en dat je luistert naar wat iedereen zegt. Je moet je inleven in de deelnemers en alles vastleggen zonder dat je de tijd vergeet. Wil je ook eens lezen hoe top voorzitters het doen, lees dan het boek "boven de partijen" over hoe de de tweede kamer goed leidt.

Hulp bij het organiseren van een vergadering?

Wil je hulp krijgen om effectief te communiceren? Zodat jij je taak als voorzitter goed kan uitvoeren. Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

ZZP en kantoor aan huis...hoe werkt dat?

Een kantoor aan huis heeft veel voordelen. Ten eerste scheelt het aan hoge huurkosten, minder reiskosten en het is eenvoudig om werk en privé te combineren. Daarom zullen veel ZZP’ers, freelancers vaak kantoor aan huis hebben. Maar let op, kantoor aan huis houden kan gevolgen hebben voor onder meer de inkomstenbelasting en de btw. Bijvoorbeeld wanneer je de eigen woning splitst in een woon-en kantoorgedeelte. Ook kan het zo zijn dat je een vergunning voor je kantoor aan huis zult moeten aanvragen bij je Gemeente. Mag je van de Gemeente wel een kantoor aan huis hebben in je pand? 

Bestemmingsplan van de Gemeente

Kortom: voordat je met een kantoor aan huis start is het dus raadzaam na te gaan of dit past in het bestemmingsplan van de desbetreffende Gemeente. De Gemeente bepaalt namelijk in het bestemmingsplan wat er wel én niet in een gebied, gebouw of ruimte gevestigd mag worden. Iedere Gemeente hanteert hierin haar eigen regels en voorschriften. Check dit dus goed! 

Veelal zijn er regels dat twee derde van het pand als woning moet blijven bestaan. En dat er geen overlast mag ontstaan, door bijvoorbeeld een toename van verkeer door je bedrijf. Maar ook dat reclame verboden is, omdat het een woonpand is mogen er geen borden worden geplaats op gevels en dergelijke. 

Wijzigen van het bestemmingsplan

Een en ander is afhankelijk van de Gemeente waar je woonachtig bent. Stel dat het niet is toegestaan om een kantoor aan huis te hebben maar je wilt het toch zo graag, wat dan? Dan bestaat de mogelijkheid om bij de Gemeente een verzoek in te dienen voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Dat gaat alleen niet zomaar van de een op andere dag en is een ingewikkelde procedure. Laat je dus goed voorlichten door een jurist over dit soort zaken en de gevolgen. Dat voorkomt problemen in de toekomst en onaangename verassingen. 

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

Hoe werk je met rust op het werk - 7 tips om te lezen

In de hectische wereld van vandaag, waarin we voortdurend worden overspoeld met e-mails, deadlines en waarin de druk om constant verbonden en productief te zijn hoog is, lijkt het vinden van een moment van rust op het werk bijna een onmogelijke opgave. Toch is het heel belangrijk om je mentale en lichamelijke gezondheid te bewaken. Daarom delen we met deze blog 7 waardevolle boekentips die je hierbij gaan helpen. Je ontdekt verschillende methodes en strategieën om met rust te werken, zodat je optimaal kunt presteren in een wereld vol afleidingen en stress. 

Boekentip 1 – Een volle agenda maar nooit druk 

Ben jij ook iemand die constant het gevoel heeft dat de tijd door je vingers glipt? Dat je agenda altijd vol zit, maar je toch het gevoel hebt dat je nooit echt vooruitgang boekt? Dan is het boek “Een volle agenda, maar nooit druk” een echte aanrader voor je. Dit boek over timemanagement geeft een frisse kijk op hoe we omgaan met onze tijd en verandering kunnen brengen in ons drukke leven. Het gaat niet uit van slimmer en efficiënter werken. Het is een verhelderende gids met concrete oefeningen die je leert om grenzen te stellen, te plannen en ruimte te creëren voor rust en ontspanning, zelfs in de drukste tijden. Hierdoor neemt de kwaliteit van het werk toe en wordt het een dagelijkse bron van plezier en kracht. Wat dit boek zo uniek maakt, is dat het niet alleen gaat over het beheren van je tijd, maar ook over het beheren van je energie. Het laat je zien hoe je focus kunt behouden, je concentratie kunt vergroten en tegelijkertijd stress kunt verminderen. Of je nu een drukke professional, een ondernemer of een student bent, dit boek heeft iets te bieden voor iedereen die op zoek is naar meer balans en productiviteit in zijn leven. Het helpt je om beter te plannen, te werken en tegelijkertijd meer tijd vrij te maken voor de dingen die er echt toe doen. Dus als je klaar bent om afscheid te nemen van de constante drukte en een nieuwe benadering wilt ontdekken om met een volle agenda om te gaan, raden we je ten zeerste aan om "Een volle agenda, maar nooit druk" te lezen. Het zal je perspectief veranderen en je helpen om de controle over je tijd terug te krijgen. 

Boekentip 2 – Het grote boek van de rust op het werk

Heb jij last van de dagelijkse sleur en word je somber van alle spanningen en zorgen? Ben je op zoek naar manieren om meer rust en balans te vinden? En de druk op de werkvloer te verminderen en je werkplezier te vergroten? Dan is het boek: "Het grote boek van de rust op het werk" ideaal voor jou om te lezen.   

Dit boek, geschreven door Paul Wilson, een deskundige op het gebied van stressmanagement en welzijn op de werkvloer, biedt waardevolle inzichten en praktische adviezen om de rust in je werk te herstellen. Of je nu een stagiaire bent of een topmanager, een parttimer of een workaholic met burn-out, het is een onmisbare gids voor iedereen die op zoek is naar manieren om stress te verminderen, productiviteit te verhogen en meer voldoening te ervaren in het werk. 

Met behulp van wetenschappelijk onderbouwde technieken en strategieën leert dit boek je hoe je effectiever kunt omgaan met werkdruk, hoe je je kunt concentreren te midden van afleidingen en hoe je grenzen kunt stellen om een gezonde werk-privébalans te behouden. Het bevat praktische oefeningen, mindfulness-technieken en tips om stress te verminderen en je energie te herstellen, zodat je met meer focus en veerkracht kunt werken. 

Wat dit boek zo waardevol maakt, is dat het niet alleen gericht is op individuele technieken, maar ook op het creëren van een rustgevende werkomgeving. Het benadrukt het belang van een gezonde bedrijfscultuur, het stimuleren van een positieve balans en het implementeren van effectieve stressmanagementprogramma's op organisatieniveau. 

Of je nu werknemer, leidinggevende of ondernemer bent, "Het grote boek van de rust op het werk" is een bron van inspiratie en praktische kennis die je helpt om meer rust, voldoening en welzijn in je werk te ervaren. 

Wil jij ook je leven in rustiger vaarwater brengen? Dan raden we je aan om dit boek te lezen. Het zal je helpen om de nodige stappen te zetten richting een meer gebalanceerd en stressvrij bestaan op de werkvloer. 

Boekentip 3 – De 7 spirituele wetten van succes 

Ben je op zoek naar nieuwe inzichten en inspiratie om succes te bereiken? Droom je van een leven vol succes? Dan moet je zeker het boek "De 7 spirituele wetten van succes" lezen! 

Dit boek, geschreven door de beroemde auteur Deepak Chopra, neemt je mee op een reis naar zelfontdekking en persoonlijke groei door middel van zeven tijdloze spirituele principes. Het biedt waardevolle lessen en praktische richtlijnen die je helpen om succes te behalen in je carrière, en ook in je persoonlijk leven. 

Elke wet in dit boek biedt een nieuw perspectief op succes, en geeft je handvatten om deze principes toe te passen in je dagelijks leven. Van de wet van puur potentieel tot de wet van karma, Deepak Chopra laat zien hoe je in harmonie kunt leven met deze universele principes en hoe je ze kunt toepassen om je doelen te behalen. 

Wat dit boek zo bijzonder maakt, is de holistische benadering van succes. Het benadrukt dat ware voldoening en welzijn niet alleen worden bepaald door materiële rijkdom of externe prestaties, maar ook door innerlijke vrede, liefde en verbondenheid. Het helpt je om je bewustzijn te vergroten en je intuïtie te ontwikkelen.  

Of je nu een ondernemer, een professional of gewoon iemand bent die op zoek is naar meer vervulling in het leven, "De 7 spirituele wetten van succes" is een waardevol boek voor je persoonlijke groei en welzijn. Het boek zal je inspireren, uitdagen en je begeleiden op het pad naar succes dat in harmonie is met je innerlijke zelf. 

Boekentip 4 – Het Happiness project 

Heb jij soms het gevoel dat je nog gelukkiger of vrolijker wilt zijn in je dagelijks leven? Dan is het boek "Het Happiness Project" precies wat je nodig hebt! 

Geschreven door Gretchen Rubin, neemt dit boek je mee op haar persoonlijke reis naar het vinden van geluk. Geïnspireerd door de vraag "Kan ik gelukkiger worden?", besloot Gretchen een jaar lang te wijden aan het verkennen van verschillende aspecten van haar leven en het implementeren van concrete acties om haar geluk te vergroten. 

In "Het Happiness Project" deelt Gretchen haar ervaringen, inzichten en lessen die ze heeft geleerd tijdens haar project. Ze behandelt verschillende gebieden zoals gezondheid, werk, relaties, vrije tijd en meer. Het boek laat je lachen maar ook nadenken en biedt praktische tips en strategieën die je kunt toepassen om je eigen geluk te verhogen.  

Wat dit boek zo inspirerend maakt, is dat Gretchen's benadering realistisch en haalbaar is voor iedereen. Ze erkent dat het nastreven van geluk niet betekent dat je constant in een staat van euforie moet verkeren, maar eerder dat je bewust keuzes maakt die leiden tot meer tevredenheid en welzijn in je dagelijks leven. 

Het Happiness Project biedt waardevolle inzichten en praktische tools om je op weg te helpen. Het zit vol met inspirerende citaten, interessante onderzoeken en persoonlijke anekdotes die je zullen motiveren om actie te ondernemen en het beste uit jezelf te halen. 

Boekentip 5 – Stressontknoping -  ik heb de tijd 

Heb je het gevoel dat de tijd altijd door je vingers glipt en dat stress je leven beheerst? Dan is het boek: “Ik heb de tijd”, geschreven door Paul Loomans een aanrader om te lezen. In het boek introduceert hij zijn methode Tijdsurfen welke uit zeven natuurlijke aanwijzingen bestaat die bij elkaar horen en elkaar als het ware oproepen.  

Het boek biedt praktische en diepgaande inzichten om je te helpen stress te verminderen, je geest te kalmeren en een gevoel van ruimte en rust in je leven te creëren. Je gaat een ongedwongen vorm van aandacht ervaren bij alles wat je doet, maar bovenal ontstaat er een innerlijke rust die je telkens opnieuw laat voelen: Ik heb de tijd. 

Door middel van verhelderende verhalen, nuttige oefeningen en waardevolle strategieën ontdek je hoe je je relatie met tijd kunt transformeren. Je leert hoe je bewuster kunt omgaan met je dagelijkse activiteiten, hoe je prioriteiten kunt stellen en hoe je momenten van echte ontspanning kunt creëren, zelfs te midden van een drukke agenda

Of je nu een professional bent die worstelt met werk gerelateerde stress, een ouder die een balans probeert te vinden tussen werk en gezin, of gewoon iemand die verlangt naar meer innerlijke rust, "Stressontknoping - Ik heb de tijd" moet je echt lezen. 

Boekentip 6 – Energize! 

Ben je het zat om moe te zijn? Te uitgeput om iets gedaan te krijgen? Heb je behoeft aan een energie boost in je leven? Dan moet je zeker het boek: “Energize!” lezen. 

"Energize!"  leert je in een jaar tijd hoe je je energie kunt optimaliseren op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Het boek behandelt onderwerpen zoals voeding, beweging, slaap, stressmanagement en zelfzorg, en biedt concrete tips en strategieën die je direct kunt toepassen. Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, met oefeningen, eye-openers, tips en invulpagina's.  

Wat dit boek zo waardevol maakt, is dat het niet alleen gericht is op tijdelijke of snelle oplossingen  maar op duurzame veranderingen die je energie op de lange termijn versterken. Het moedigt je aan om bewuste keuzes te maken die in lijn zijn met je persoonlijke behoeften en waarden, zodat je een leven vol vitaliteit en veerkracht kunt leiden. 

Of je nu worstelt met vermoeidheid, stress of een overvolle agenda, dit boek geeft inzichten en praktische adviezen die je helpen om weer de controle over je energie te krijgen. Het helpt je om je prioriteiten te stellen, grenzen te stellen en self-care te integreren in je dagelijkse routine, zodat je volop kunt genieten van het leven en effectief kunt omgaan met uitdagingen. 

Boekentip 7 – Zen & de kunst van zorgeloos leven

Maak je je vaak zorgen over dingen die achteraf helemaal niet zo belangrijk bleken te zijn? Verlang je naar meer innerlijke rust, kalmte en een zorgeloze mindset? Dan moet je zeker het boek "Zen & de kunst van zorgeloos leven" lezen! 

Het boek daagt je uit om los te laten wat je niet kunt controleren en je te richten op het heden. Het nodigt je uit om te leven met aandacht, bewustzijn en acceptatie, en om de schoonheid en eenvoud van het moment te omarmen. Door middel van inspirerende verhalen, meditatieoefeningen en praktische tips leer je stap voor stap hoe je stress, zorgen en negatieve gedachten kunt loslaten. Je ontdekt hoe je je geest kunt kalmeren, je focus kunt versterken en een diep gevoel van innerlijke vrede kunt ervaren. De sleutel is om je alleen te focussen op het hier en nu. Daardoor bevrijd je jezelf van onnodige stress of zorgen en krijg je rust in je hoofd. 

Wat dit boek zo bijzonder maakt, is de combinatie van wijsheid en toepasbaarheid. Het biedt niet alleen inzicht in de principes van zen, maar ook concrete handvatten om deze principes in je dagelijks leven te integreren. Het laat zien dat een zorgeloos leven niet betekent dat er geen uitdagingen zijn, maar dat je er op een bewuste en kalme manier mee om kunt gaan. 

Goed op weg naar een leven vol rust en balans 

Of je nu op zoek bent naar praktische adviezen, spirituele inzichten of mindfulness-oefeningen, de bovenstaande boeken bieden een schat aan wijsheid en inspiratie. Elk boek uit deze blog nodigt je uit om te groeien, te ontspannen en je leven te verrijken. Neem de tijd om te lezen, te reflecteren en de geleerde lessen in praktijk te brengen. Laat je inspireren om het beste uit jezelf te halen.  

Vind je het lastig om de informatie toe te passen in jouw drukke leven? Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

De 5 tips voor meer productiviteit

Je komt om in het werk maar wordt de hele dag afgeleid door lawaai in je omgeving of ontbrekende en slecht functionerende apparatuur. Hierdoor kun jij niet efficiënt werken, je productiviteit is ver te zoeken en elke avond wanneer de dag voorbij is heb je het werk niet af.

Erg frustrerend en daarom is deze blog speciaal voor jou. Met 5 fijne tips voor meer productiviteit, zodat jij niet als een kip zonder kop van de ene opdracht in de andere overgaat. Na het lezen van deze blog sla jij je laptop dicht aan het eind van de dag zonder dat je werk mee naar huis neemt. Het is tijd voor ontspanning!

Efficiënt werken

Je hebt niks aan de tips als je geen goede werkplek hebt. Hiermee begin je, want wat voor de één een fijne werkplek is, is voor de ander een drama. Het is belangrijk om een werkplek te kiezen die het beste bij jou past. Kies jij voor de kantoortuin? Een kantoor voor jezelf? Of werk jij liever alleen op een flexplek of in een café. Kies in ieder geval voor een werkplek waarvan jij weet dat je niet afgeleid wordt en fijn kan werken. Naast een goede werkplek is het belangrijk dat je met apparatuur werkt die het ook goed doen. Efficiënt werken betekent niet dat je harder moet werken, maar je gaat het vanaf nu slimmer aanpakken.

Productief werken

Het belangrijkste is geregeld. Nu is het zaak dat je aan het einde van de werkdag zoveel mogelijk, het liefst al je werk afkrijgt. Om dit voor elkaar te krijgen moet je zorgen dat je snel en efficiënt aan het werk gaat. Hierdoor wordt je productiviteit verhoogd en krijg je meer voor elkaar. Stephen Covey schreef er al zijn befaamde boek over "de 7 eigenschappen van effectief leiderschap". Ook geschikt als je persoonlijk leiderschap wilt toepassen.

Hier volgen nu 5 tips die jou hierbij gaan helpen.

Tip 1

Vergaderingen zijn echte tijdkillers en soms volledig nutteloos. Je moet er voorbereidingen voor treffen en daarnaast lopen vaak uit. Om onnodig veel tijd te verliezen sluit je voortaan alleen bij vergaderingen aan, waar je bij MOET zijn. Deze bereid je goed voor en alle andere vergaderingen die geen toegevoegde waarde hebben sla je over. Zie je het al voor je hoeveel tijd je overhoudt?

Tip 2

Werk met dagelijkse takenlijsten. Zet taken die echte prioriteit hebben bovenaan en werk zo verder. Aan het einde van de dag maak je een nieuwe takenlijst voor de volgende dag. Begin met de taken die je niet af hebt gekregen en zet deze bovenaan. Op deze manier stel je prioriteiten, werk je op een dag heel wat taken af en sla je niets over.

Tip 3

Ook al heb je het heel erg druk zorg regelmatig voor een pauze. Deze hoeven niet lang te zijn, een pauze van 5 à 10 minuten is vaak al genoeg om je hoofd even leeg te maken. Maak een korte wandeling en haal een frisse neus. Je zult zien dat je daarna weer vol energie aan het werk kunt. Te lang achter elkaar werken levert je namelijk niks op behalve dat je niet meer productief bent en inkakt rond een uur of 3.

Tip 4

Als je belangrijke werkzaamheden moet doen waarbij je echt niet gestoord wilt worden geef dit dan aan. Laat aan je collega’s weten wanneer je wel en wanneer niet beschikbaar bent. Zet op deze momenten je telefoon op stil en de melding van je inbox uit. Dit geeft rust en je wordt niet onnodig voor elk wissewasje gestoord. Want elk wissewasje zorgt voor extra afleiding.

Tip 5

Wanneer je een drukke baan hebt is het heel belangrijk om goed te slapen. Als jij goed slaapt heeft dat effect op jouw werkdag. Je voelt je fitter, en als je fit bent kun je veel meer werk verzetten.

 “A man who dares waste one hour of time has not discovered the value of life – Charles Darwin”

Zelf efficiënt aan de slag voor de beste productiviteit

Met bovenstaande tips haal jij het beste uit jouw werkdag. Natuurlijk betekent het niet dat je het nu rustig krijgt en niks meer hoeft te doen. Je moet namelijk nog steeds veel, alleen vanaf nu ga jij dat slim aanpakken. Door efficiënt te werken, krijg jij op een dag veel meer gedaan. Als jij elke dag op je tenen loopt en het werk niet afkrijgt, verlies je het plezier in je werk en dat is niet de bedoeling. Hou vooral al je werk op 1 plek bij, bijvoorbeeld in MondayDit is een hele gebruiksvriendelijke tool die jou gaat helpen om nog productiever te zijn.

Lukt het met bovenstaande tips nog steeds niet om het werk af te krijgen? Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

Grip op je zaak: Strategie bepalen en doelen stellen

''Ik weet eigenlijk niet of ik links of rechtsom wil, maar ook niet hoe te beginnen.'' Dat horen we vaak bij ondernemers, dat ze wel een strategie willen bepalen en doelen willen stellen maar niet weten hoe te beginnen. En als ze al begonnen zijn dan zien ze vaak door de bomen het bos niet meer. Maar toch is het heel belangrijk voor je bedrijf om een strategie te bepalen en jezelf doelen te stellen voor je bedrijf. Omdat je daarop je bedrijfsvoering kunt afstemmen. Wat wil jij bereiken als ondernemer. Dat kun je bepalen voor 1 jaar maar ook voor 5 jaar, een meerjarenplan. Een meerjarenplan geeft je namelijk grip op je bedrijf. Je kunt namelijk concrete acties uitzetten om zo jouw doelen te behalen en omzet te genereren.

Strategie

Strategie is de eerste stap naar een succesvol bedrijf.  In ieder geval in meer of mindere mate, afhankelijk van de omvang van jouw bedrijf. Een strategisch plan helpt je sowieso altijd om op koers te blijven.

Maar hoe bepaal je nu een strategie? Heb je daar dure consultants voor nodig? Dat laatste waarschijnlijk niet. Maar om wat onderzoek te doen is wel aan te raden.

Wat is een strategie nu eigenlijk? Een strategie is een framework om beslissingen te maken over hoe je als bedrijf de 'wedstrijd' wilt spelen.

Even in gewone mensentaal… strategie gaat dus over wat je wel en niet doet. Denk aan in welke markt je wel actief bent en welke je bewust negeert. Of winstgevendheid het belangrijkste doel is of dien je een hoger doel en staat de klant of een purpose bovenaan de prioriteitenlijst.

Doelen bereiken

Als je een strategie gaat bepalen, begin je bij je doelen. Een strategie is een plan om je doelen te bereiken. En om dat goed te kunnen doen, is het belangrijk dat je je doelen SMART formuleert. Dus als je nog geen heldere doelen hebt geformuleerd, begin dan eerst daarmee. Zonder doelen heb je niets aan een strategie en kun je net zo goed gewoon wat doen.

Daarvoor kun je allerlei methodes en tools raadplegen, maar wil je dit liever met iemand bespreken die met je meedenkt en als sparringpartner fungeert en samen met jou de stappen definieert, analyseert zodat er beweging komt? Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

Zo ga je werkdruk tegen

Uit berichten van onder andere het CBS, de Kamer van Koophandel , gaan steeds meer medewerkers uit verschillende sectoren gebukt onder de toenemende werkdruk. De gevolgen worden steeds zichtbaarder. Veel werknemers komen door de werkdruk overspannen thuis te zitten. Als grootste oorzaak wordt het personeelstekort genoemd. Nu denk je misschien neem dan meer personeel aan. Maar is dat echt de oplossing? Het is tijd om in te grijpen. In deze blog leggen we je uit hoe het anders kan en je de werkdruk tegen gaat. Hoe leidinggevenden samen met werknemers het verschil maken, en dat het echt niet alleen aan hard werken ligt.

Je denkt dat deze oplossingen goed zijn, maar dat zijn ze niet

Een oplossing voor de grote werkdruk lijkt misschien eenvoudig. Je kunt meer personeel aannemen of zoeken naar een betere balans tussen de werkzaamheden en wat iemand aankan.

Meer personeel aannemen

Personeel aannemen in deze tijd is niet altijd makkelijk. Er zijn veel vacatures bijgekomen de laatste tijd, maar het aantal werkzoekenden is gedaald. De werkloosheid in ons land is nog nooit zo laag geweest als in 2003. Het CBS concludeert om deze reden dat de verwachting van ondernemers om meer personeel aan te nemen daarom te rooskleurig is.

Betere balans tussen werkbelasting en belastbaarheid

De volgende oplossing die voor de hand ligt: Een betere balans. Dit is een achterhaalde manier van denken, maar komt helaas nog steeds veel voor bij onder meer bedrijfsartsen. Deze oplossing lost namelijk niks op en brengt op de lange termijn juist meer problemen met zich mee. Want als je werk weghaalt bij een werknemer om die te ontlasten, dan komt dit werk op het bordje van zijn collega. Met het gevolg dat de werkdruk bij deze werknemer toeneemt.

Te weinig opladen is het echte probleem – Niet de werkdruk

Je denkt misschien, net als vele anderen dat meer personeel aannemen en het verminderen van de werkzaamheden de werkdruk oplost. Want ja, werkdruk, stressklachten en hard werken zijn het probleem dat je energie opraakt en je uitgeput wordt. Maar deze zaken zijn helemaal niet het probleem. Met hard werken is niets mis mee, met veel energie gebruiken is ook helemaal niets mis mee. Het probleem bij iedereen is dat er te weinig energie bijkomt. Denk maar eens aan je smartphone. Je gebruikt deze dagelijks veel en de batterij hiervan raakt een keer leeg. Maar jij legt de telefoon vervolgens toch niet op de kast? Nee je stopt deze in de oplader. Helaas is het in deze maatschappij normaal om jezelf op de kast te leggen in plaats van in de oplader. Je bent vergeten wat jouw energie geeft, en dat is waarom je uitgeput raakt.

Train leidinggevenden - Zij creëren onbewust werkdruk maar kunnen dit ook voorkomen

Werkdruk ontstaat vaak niet door een lange takenlijst. Ze ontstaan door een gebrek aan energiebronnen als: autonomie, sociale steun en competentie. Als een leidinggevende zaken in eigen hand houdt, continue druk zet om te presteren of aan het micro managen slaat dan schieten werknemers in de stress. De leidinggevende haalt door dit gedrag de autonomie bij de werknemers weg. Vaak heb je het als leidinggevende zo druk dat je alleen nog maar aan het zenden bent. Je vergeet te luisteren, je oordeelt en ziet alleen de fouten die voorbij komen. Hierdoor krijg je van de werknemer weinig steun en begrip en neemt de stress alleen maar toe. Hierdoor komen werknemers in een cirkel terecht waar de onzekerheid toeneemt en de kwaliteit van het werk afneemt. Daarom is het aan te raden om leidinggevenden te trainen om de tekorten in ruimte, steun en competenties te herkennen. Hiermee voorkom je onnodige werkdruk.

Meer lezen over effectief leiderschap? Lees dan het boek ''De zeven eigenschappen van effectief leiderschap'', geschreven door Stephen Covy. Het boek is een klassieker op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Je kunt het boek hier zelf aanschaffen om te lezen.

Blijf in contact met je werknemers

Door de problemen te herkennen is de eerste stap gemaakt. Maar vergeet niet dat het lastig is voor iedereen om te vertellen dat het niet goed gaat. Blijf daarom in contact met je werknemer. Vraag bijvoorbeeld eens:

Hoe het gaat met hem?

Maakt hij lange werkdagen?

Maakt hij zich ergens zorgen over?

Gaat het privé allemaal goed?

Wat heeft hij van de leidinggevende nodig om het werk goed te doen?

Enz.

Vergroot werkgeluk

Door werkgeluk bij werknemers te vergroten zijn ze beter in staat om het werk aan te kunnen en dat heeft veel voordelen als:

Minder verloop

Minder verzuim

Meer productiviteit

Meer verkoop, en meer winst

Werkgeluk vergroten kan door een paar simpele zaken aan te pakken.

Zorg voor voldoende pauzes

Geef je werknemers vertrouwen door ze regelruimte te geven, invloed op de eigen agenda en inspraak in beslissingen die hen aangaan.

Creëer een veilige sfeer op de werkvloer en steun ze als er veel van hen wordt gevraagd door te luisteren.

Investeer in de competenties van je werknemers. Zoek uit waar hun talenten liggen en breng deze tot leven. Daag ze uit, geef feedback en voer coaching gesprekken die het zelfvertrouwen vergroot.

Je zorgt hiermee voor gelukkige werknemers en hiermee verhoog je automatisch de productiviteit.

Werkdruk voorkom je zelf

Zoals je hierboven hebt gelezen is werkdruk een gevolg van te weinig autonomie, te weinig steun en een gebrek aan competentie. Als team moet de werkdruk aangepakt worden want je zit niet te wachten op werknemers met een burn-out of ziekte. Het is daarom belangrijk om aan de behoefte van werknemers te voldoen, de stress en werkdruk te verminderen zodat zij kunnen opladen. Vind jij dit lastig, maar wil je de werkdruk effectief aanpakken?

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. 

Grip op je zaak: personeel en overname

Bevlogen medewerkers zijn vaak een van de meest waardevolle ‘assets’ van een bedrijf en het is belangrijk om tijdens een overname zorgvuldig om te gaan met de wensen, rechten en plichten van het personeel van het te verkopen bedrijf. Vaak is het zo dat er een koper veel aan is gelegen om de belangrijkste werknemers (met veel kennis bijvoorbeeld) aan de onderneming gebonden te houden, maar er zijn ook situaties denkbaar dat de koper juist van (een deel van) het personeel van de over te nemen onderneming af wil. 

Wat zijn nu de regels voor overname van personeel bij de verkoop van een bedrijf?

Als er sprake is van een overgang van onderneming, dan worden de rechten en plichten van het betrokken medewerkers zoveel mogelijk behouden. Deze medewerkers gaan over naar de kopende partij en volgen als het ware de onderneming. Vanaf het moment van de overdracht kunnen de overgenomen medewerkers hun rechten tegenover de nieuwe werkgever laten gelden. Dit is wel veelal afhankelijk van de vraag of er sprake is van een aandelentransactie of een activatransactie. In dit laatste is belangrijk de vraag of er sprake is van een overgang van een onderneming.

Het is goed om te weten dat de overgang van personeel bij een activatransactie een juridisch complex proces is met belangrijke vraagstukken als rechten en plichten die voortvloeien uit een CAO, pensioenen en arbeidsvoorwaarden. Laat jezelf als je een overname beoogd hier dus goed voorlichten en schakel indien gewenst een jurist met kennis van zaken in.

Overgang van onderneming

Wanneer we er vanuit gaan dat er sprake is van een overgang van onderneming (dus een aandelentransactie of een activatransactie die voldoet aan bovengenoemde criteria) dan is een werknemer in vaste dienst vrij goed beschermd. Een werknemer met een tijdelijk contract is uiteraard minder beschermd. Zowel de verkopende partij als de kopende partij kunnen, met in achtneming van de wettelijke en contractuele opzegtermijnen het tijdelijk arbeidscontract van een medewerker opzeggen, waarna er verder geen rechten en plichten meer van toepassing zijn richting deze werknemer.

Voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd, vaste dienst, waar de werkgever afscheid van wil nemen, zijn er feitelijk twee mogelijkheden. De eerste is opzegging van de arbeidsovereenkomst (via het UWV) of ontbinding van de arbeidsovereenkomst (via de kantonrechter). Bij een opzegging kan de werkgever niet zelf vrij kiezen wie hij ontslaat en duurt het proces van ontslag over het algemeen lang. Bij een ontbinding is er sprake van een sneller afscheid maar moeten er over het algemeen hoge afvloeiingsregelingen worden uitbetaald.

De belangrijkste conclusie is dat werknemers na een bedrijfsovername (die voldoet aan de criteria van ‘overgang van onderneming’) bij de nieuwe werkgever aanspraken maakt op minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als hij of zij had in de oorspronkelijke situatie.  

Zowel voor de kopende partij en als verkopende partij is het niet eenvoudig om afscheid te nemen van werknemers met een vaste aanstelling en indien er sprake is van een overgang van onderneming, gaan de betrokken werknemers van rechtswege al mee naar de nieuwe werkgever met behoud van alle rechten. Indien werknemers overtollig zijn, is het vanwege bedrijfseconomische redenen mogelijk om een ontslagprocedure in gang te zetten, maar dit zal of veel tijd kosten of duur zijn. Het kan verstandiger zijn om zelf proactief afspraken te maken met de betreffende werknemers over afvloeiing.

Laten we samen de kracht weer in jouw bedrijf terugbrengen!

Wij staan klaar om je te helpen bij het structureren en (her)organiseren van je, financiën, juridische zaken, processen, organisatie en workflow. 

Neem contact met ons op via de deze link. linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram