Wat doet Build Your Business

Vind je het lastig om de stap naar succes alleen te maken en weet je niet waar je moet beginnen? 

Build Your Business gaat jou hierbij helpen.

Het werken naar een succesvol bedrijf toe begint met het stellen van heldere doelen. Die doelen kunnen dus voor iedere ondernemer anders zijn. Om je doelen te bepalen is het belangrijk om op een gestructureerde manier te kijken naar hoe jouw bedrijf ervoor staat.

Je bent al een tijd ondernemer. Je hebt het gevoel dat het goed gaat, maar het kan beter. Je zou graag een nog succesvoller bedrijf willen hebben. 

Het begrip succes is voor iedere ondernemer anders. Of je nu een eenmanszaak hebt of een BV runt, je hebt allemaal het doel voor ogen om met je bedrijf succesvol te zijn. 

Maar wat is succes voor jou als ondernemer? Is dat meer omzet? Is dat meer (financiële) onafhankelijkheid of ben je op zoek naar meer vrijheid?

De Quickscan van Build Your Business


Onze waardevolle Quickscan geeft jou snel inzicht in de status van essentiële onderdelen van jouw bedrijf.

Op basis van de uitkomsten van de Quickscan analyseren wij de huidige stand van zaken binnen jouw bedrijf. Een helder advies, op hoofdlijnen en uitgewerkt op papier, gaat jou de tools geven om op een georganiseerde manier te werken naar het behalen van jouw doelen.

Je bent weer een stap dichter bij een succesvol bedrijf gekomen!
Meer over de Quickscan
 • Waar sta jij voor met jouw bedrijf?
 • Wat onderscheidt jou van andere bedrijven?
 • Wat wil je bereiken?

Voor de ene ondernemer kan dit zijn een hoge omzet genereren. Voor een andere ondernemer kan het zijn plezier in het werk te hebben en een meerwaarde te leveren. Succes is dus een persoonlijk streven.

Hoe werkt Build Your Business

Build Your Business werkt met 3 trajecten op basis waarvan jij een succesvoller bedrijf krijgt. Met de trajecten Begrip, Bestudering en Beweging zorgt Build Your Business ervoor dat jij als ondernemer jouw doelen formuleert, welke dat ook zijn, maar ook dat resultaten behaald worden.
Begrip
Bestudering
Beweging

Build Your Business kijkt daarom niet alleen naar jouw Strategie , maar ook naar de andere belangrijke onderdelen van je bedrijf.

Denk hierbij aan jouw:

 • Bedrijfsvoering 
 • Juridische zaken 
 • Marketing
 • Financiële zaken

Is jouw bedrijf bijvoorbeeld financieel gezond om investeringen te doen, zowel op korte als lange termijn?

Heeft jouw bedrijf de juridische zaken op orde en is jouw aansprakelijkheid beperkt zodat je zo min mogelijk risico loopt?

En indien je personeel hebt, voert jouw bedrijf een goed en gezond personeelsbeleid en zijn de (werk)processen op orde? 

Een stevig firmament is cruciaal voor een succesvol bedrijf.

Verder staat niet alleen jouw bedrijf centraal, maar ook jijzelf als Ondernemer.

Aspecten als (interpersoonlijk)leiderschap en ondernemersvaardigheden komen in deze 3 stappen tevens aan bod.
Een succesvol bedrijf wordt immers mede geleid door een ondernemer, die beschikt over de juiste focus, mindset en persoonlijkheid kwaliteiten.

Zie je hier het belang van in en wil jij ook een succesvol bedrijf? Klik dan HIER.

Flyer trajecten
Om tot een succesvol bedrijf te komen maakt Build Your Business gebruik van een methodiek met drie trajecten:
 
Begrip
Wij inventariseren de huidige stand van zaken op detailniveau m.b.t. de bedrijfsonderdelen. Je weet na afronding van dit onderdeel hoe jouw bedrijf ervoor staat.
Aan het einde van dit traject krijg je een uitgebreid persoonlijk advies.
 
Bestudering
Na de inventarisatie analyseren wij de verschillende aspecten op kansen en risico's en brengen wij actieplannen in kaart.
Aan het einde van dit traject krijg je een plan van aanpak.
 
Beweging
De opgeleverde plannen van aanpak worden nu daadwerkelijk uitgevoerd. Wij schakelen experts in die jouw bedrijf verder gaan helpen.
Aan het einde van dit traject krijg je een plan van realisatie.
 
Jouw bedrijf is nu future-proof en succesvol

Waarom kies je voor Build Your Business

Build Your Business is professioneel betrokken en weet door middel van de inzet van verschillende expertises snel en daadkrachtig tot de kern door te dringen. 

Door deze multidisciplinaire werkwijze optimaliseren wij bedrijfsprocessen. Op een efficiënte en duurzame wijze werken we zo toe naar een succesvol bedrijf. Build Your Business overziet jouw gehele bedrijf en niet slechts 1 onderdeel. 

Met deze unieke aanpak en de 3 waardevolle trajecten analyseren wij álle onderdelen van jouw bedrijf en jouzelf als ondernemer. Build Your Business is de samenwerkingspartner voor succesvolle ondernemers!

We bieden onder andere ook modules aan op het gebied van:

 • Reorganisaties
 • Schulden
 • Timemanagement
 • Leiderschap

Over ons

Over ons

Deborah 
Teunissen

Deborah is een expert op het gebied van bedrijfsvoering en alle aspecten die daarbij komen kijken. Organiseren en structureren, waarbij bedrijfs/werkprocessen worden meegenomen zijn zaken waar zij in uitblinkt. 

Als eigenaar van One2organize richt zij zich op ambitieuze ondernemers die zij ondersteunt en adviseert op het gebied van bedrijfsvoering, strategie en personeel. 

Over ons 

Debby 
's-Gravendijk

Debby is mr. in de rechten en is eigenaar van kantoor DSG Legal. Zij heeft zich gespecialiseerd in het bedrijfsrecht met in het bijzonder reorganisaties, organisatieveranderingen, contractenrecht en het privacy recht. 

Vanwege haar ervaring met leidinggeven weet zij tevens wat er komt kijken bij het goed managen van een team. Debby is een adviseur die naast de ondernemer staat bij hun reis naar een succesvol bedrijf.
De werkwijze van Deborah en Debby kenmerkt zich door een open en transparante werkwijze gericht op resultaat. Vanuit hun expertise weten zij, op een wijze die voor de ondernemer als prettig wordt ervaren, ondernemers te ondersteunen bij het meer grip krijgen op hun bedrijf en successen te behalen. Tevens beschikken zij over een breed netwerk met professionals op aangrenzende gebieden en zetten die in waar nodig om een goede en brede dienstverlening te bieden.

Neem contact met ons op 

Fout: Contact formulier niet gevonden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram